devşir|mek

devran

Ar dawarān دوران z [#dwr faˁalān msd.] 1. (sürekli ve tekrarlanan bir şekilde) dönme, dönüp durma, döngü, 2. mec. çağ, felek Ar dāra دار zdöndü

devre

Ar dawra(t) دورة z [#dwr faˁla(t) mr.] bir dönüş, döngü, dönem Ar dāra دَارَ zdöndü

devridaim

§ Ar dawr دور zdöngü Ar dāˀim داىٕم zdevam eden, sürekli

devrim

TTü devir- +Im

devriye

Ar dawr دور zdönme, dolanma +īya(t)1

devşir|mek

TTü: [ Gülşehri, Mantıku't-Tayr, 1317]
ˁaḳl kanı kim ögümi dirşürem [akıl nerede ki aklımı toplayayım] / nefs dīvin göŋlüm içinden sürem TTü: [ Şeyyad Hamza, Dastan-ı Yusuf terc., <1348]
Yūsuf daχı kardaşların dīşürür / şehrden ṭaşra ol daχı ev kılur TTü: [ Meninski, Thesaurus, 1680]
divşürmek ديوشرمك, devşirmek دوشرمك: Dirmek, cemˁ e. Colligere, congregare, aggregare, accumulare.

<< TTü derşür-/dirşür- toplamak ETü der-/dir- a.a. +(g)Ur-

 der-

Not: "Değiştirmek" anlamına gelen TTü değşürmek fiiliyle kullanımda birleştiği anlaşılıyor.

Benzer sözcükler: devşirilmek, devşirme


05.06.2015
deyim

TTü de- +Im

deyr

Ar dayr دير z [#dyr] kilise Süry dayrā ܕܝܪܐ ztapınak, kilise << Aram dīr, dīrā דִּירָא z [#dwr] barınak, çadır, ibadet yeri

deyyus

Ar dayyūṯ ديّوث z [#dys̠ im.] karısını satan veya karısı tarafından aldatılan erkek

dezavantaj

Fr désavantage Fr avantage

dezenfekte

Fr désinfecter bulaşık veya iltihap gidermek Fr de+ infecter bulaşmak, iltihaplanmak