desktop

desibel

Fr décibel fizikte ses yoğunluğu birimi İng decibel a.a. (İlk kullanım: 1928 ABD.) § Fr deci- onda bir öz Alexander Graham Bell Amerikalı fizikçi (1847-1922)

desimal

Fr décimal ondalık Lat decimalis Lat decimus onuncu, onda bir +al° Lat decem on

desinatör

Fr dessinateur tasarımcı Fr dessiner tasarlamak +()tor

desise

Ar dasīsa(t) دسيسة z [#dss faˁīla(t) sf. fem.] gizli amaçlar gütme, entrika Ar dassa دَسَّ zsakladı, gizledi, bir şeyin altına koydu

deskriptif

Fr déscriptif tasviri Lat describere suretini çıkarmak, yazı veya çizimle tasvir etmek +()tiv° Lat de+ scribere, script- yazmak, çizmek

desktop

[ Milliyet - gazete, 1990]
desktop ve laptopların en kalitelileri

İng desktop masa üstü § İng desk çalışma masası, tezgâh İng top üst

 top2

Not: İng desktop computer deyimi ilk kez 1983'te, desktop publishing 1984'te kaydedilmiştir.


06.01.2016
desperado

İsp desperado [pp.] umudu tükenmiş, çaresiz, haydut İsp desperar ümidi kesmek, ümitsiz olmak +()t° << Lat desperare a.a. Lat de+ sperare [den.] ummak, ümidi olmak Lat spēs ümit << HAvr *spē-1 bereket, talih

despot

Yun despótis δεσπότης zefendi, egemen, hükümdar << EYun despótēs δεσπότης zev sahibi << HAvr *dems-poti- § HAvr *dem- ev HAvr *poti- güçlü, muktedir

dest

Fa/OFa dast دست zel << EFa dasta- a.a. (≈ Ave zasta- a.a. ) << HAvr *ghes-to- HAvr *ghes- a.a.

destan

Fa dastān/dāsitān دستان/داستان zanlatı, hikaye, mit ≈ Ave dasta- bilgi

deste

Fa dasta دسته ztutam, avuç, bir elin tutacağı miktar Fa dast دست zel +a