ders

dermatoloji

Fr dermatologie deri hastalıkları uzmanlığı

dermeyan

Fa dar miyān ortada, ortaya Fa miyān orta

dernek

<< ETü térnek toplantı ETü térin- derinmek, toplanmak +(g)Ak

derogasyon

Fr dérogation özel bir durumda yasa veya hukuk ilkesinin uygulamasından vazgeçme Lat derogare 1. bir şeyden pay veya kısıntı talep etmek, 2. (huk.) yasa önergesi sunmak +(t)ion Lat de+ rogare 1. hitap etmek, 2. sormak, hesap sormak, 3. talep etmek << HAvr *rog- hitap etmek HAvr *h₃reǵ- (*oreǵ-) yöneltmek

derpiş

Fa darpīş در پيش zönde Fa pīş پيش zön

ders

[ Nasırüddin Rabguzi, Kısasü'l-Enbiya, 1310]
Atı Eχnūχ érdi üküş ders kılmış üçün İdrīs atandı [adı Ehnuh idi, çok ders kıldığı için İdris adı verildi] [ anon., Ferec ba'd eş-şidde, <1451]
halkına vaˁz u nasīhat ve ders eydür, fetvā verür

Ar dars دَرْس z [#drs faˁl msd.] bir metni (özellikle Kur'anı) cümle cümle yorumlayarak öğretme, ders verme, vaaz verme Aram dəraş, drāş דְרָשׁ z [#drş] yorumlamak, dini metinleri cümle cümle yorumlayarak öğretme yöntemi

Not: Arapça sözcüğün özel anlamı Aramiceden alınmıştır. Karş. Ar darasa "tepme, dövme, üstüne basma". Buna karşılık Aram midraş "Tevrat tefsiri", darşān "müfessir, fıkıh alimi".

Benzer sözcükler: dershane, dersiam, derslik

Bu maddeye gönderenler: medrese, tedris (müderris)


13.08.2017
dersaadet

§ Fa dar در zkapı Ar saˁāda(t) سعادة zmutluluk

dert

Fa/OFa dard درد zelem, keder, hastalık

deruhte

Fa dar ˁuhda giriftan در عهده گرفتن zuhdesine almak, sorumluluğu üstlenmek Ar ˁuhda(t) عهدة zsorumluluk

derun

Fa darūn درون zbir şeyin içi, içyüzü, gönül, kalp Fa andarūn أندرون z

derviş

Fa darvīş/darvēş درويش z1. fakir, yoksul, 2. tarikat uğruna dünya mülkünden vazgeçen kimse, zahit << OFa drigūş/dargūş fakir ≈ Ave drigu- a.a.