dermatoloji

derkâr

Farsça dar kār "fiilen, gerçekte, pratikte" sözcüğünden alıntıdır.

derkenar

Farsça dar kanār در كنار z "kenarda olan, sayfa kenarı, marj" deyiminden alıntıdır. Farsça deyim Farsça kanār كنار z sözcüğünden türetilmiştir.

derle|mek

Türkiye Türkçesi der- "dermek, devşirmek" fiilinden Türkiye Türkçesinde +lA- ekiyle türetilmiştir.

derma(to)+

Fransızca ve İngilizce dermato+ "[bileşik adlarda] deri" parçacığından alıntıdır. Fransızca parçacık Eski Yunanca dérma, dermat- δέρμα z "deri, cilt" sözcüğünden alıntıdır. Bu sözcük Eski Yunanca derō δερω z "soymak, derisini yüzmek" fiilinden +ma(t) ekiyle türetilmiştir. Yunanca fiil Hintavrupa Anadilinde aynı anlama gelen yazılı örneği bulunmayan *der- biçiminden evrilmiştir.

derman

Farsça ve Orta Farsça darmān درمان z "ilaç, tedavi, sağaltım" sözcüğünden alıntıdır. Farsça sözcük Avesta (Zend) dilinde drva- "sağlık" sözcüğü ile eş kökenlidir. Bu sözcük Hintavrupa Anadilinde yazılı örneği bulunmayan *dʰér-mn̥ "iyileşme" biçiminden evrilmiştir. Bu biçim Hintavrupa Anadilinde yazılı örneği bulunmayan *dʰer-² "sağ olmak, sağlamak, sağalmak" biçiminden evrilmiştir.

dermatoloji
Tarihçe (tespit edilen en eski Türkçe kaynak ve diğer örnekler)

[ Cumhuriyet - gazete, 1931]
Türk Dermatoloji Cemiyeti reisi doktor Talat

Köken

Fransızca dermatologie "deri hastalıkları uzmanlığı" sözcüğünden alıntıdır.

Daha fazla bilgi için derma(to)+, +log maddelerine bakınız.

Benzer sözcükler

dermatolog


06.11.2013
dermeyan

Farsça dar miyān "ortada, ortaya" sözcüğünden alıntıdır. Farsça sözcük Farsça miyān "orta" sözcüğünden türetilmiştir.

dernek

Eski Türkçe térnek "toplantı" sözcüğünden evrilmiştir. Eski Türkçe sözcük Eski Türkçe térin- "derinmek, toplanmak" fiilinden Eski Türkçe +(g)Ak ekiyle türetilmiştir.

derogasyon

Fransızca dérogation "özel bir durumda yasa veya hukuk ilkesinin uygulamasından vazgeçme" sözcüğünden alıntıdır. Fransızca sözcük Latince derogare "1. bir şeyden pay veya kısıntı talep etmek, 2. (huk.) yasa önergesi sunmak" fiilinden +(t)ion ekiyle türetilmiştir. Bu sözcük Latince rogare "1. hitap etmek, 2. sormak, hesap sormak, 3. talep etmek" fiilinden de+ önekiyle türetilmiştir. Latince fiil Hintavrupa Anadilinde yazılı örneği bulunmayan *rog- "hitap etmek" biçiminden evrilmiştir. Bu biçim Hintavrupa Anadilinde yazılı örneği bulunmayan *h₃reǵ- (*oreǵ-) "yöneltmek" kökünden türetilmiştir.

derpiş

Farsça darpīş در پيش z "önde" sözcüğünden alıntıdır. Farsça sözcük Farsça pīş پيش z "ön" sözcüğünden türetilmiştir.

ders

Arapça drs kökünden gelen dars دَرْس z "bir metni (özellikle Kur'anı) cümle cümle yorumlayarak öğretme, ders verme, vaaz verme" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Aramice/Süryanice drş kökünden gelen dəraş, drāş דְרָשׁ z "yorumlamak, dini metinleri cümle cümle yorumlayarak öğretme yöntemi" sözcüğünden alıntıdır.