derin

dereotu

<< TTü tere otu Fa tara تره zyeşillik, çiğ yenen her türlü sebze

dergâh

Fa dargāh درگاه zkapı mahalli, eşik § Fa dar در zkapı Fa gāh گاه zyer

dergi

<< ETü térgü sofra, sofradaki çeşitli yemek ETü tér- dermek +gU

derhal

Fa darḥāl در حال zşimdiki zamanda, hemen § Fa dar +de hali edatı Ar der+ ḥāl حال zşimdiki zaman

deri

<< ETü teri cilt

derin

ETü: [ Kuanşi İm Pusar, <1000]
kut kolup ant antıkmışı taluy ögüzde teriŋrek ol [kut dilemesi, ant içmesi okyanus ırmağından daha derindir] ETü: [ Kaşgarî, Divan-i Lugati't-Türk, 1073]
teriŋ teŋiz: al-baḥrul-afyaḥul-ˁamīḳ

<< ETü teriŋ birikmiş, derin (su) ETü térin- toplanmak, birikmek +I(g)

 der-

Benzer sözcükler: derin derin, derin devlet, derin dondurucu, derin düşünce, derinleşmek, derinlik


28.07.2015
deriş|mek

TTü der- +Iş-

derivasyon

Fr dérivation Fr dériver [den.] 1. (nehir) yönünü değiştirmek, başka yöne çevirmek, 2. türetmek +(t)ion Lat de+ rivus akarsu, ırmak << HAvr *h₃riHwó-s (*orīwó-s) vadi, dere yatağı HAvr *h₃rei̯H- (*orei̯-) yarmak

derkâr

Fa dar kār fiilen, gerçekte, pratikte

derkenar

Fa dar kanār در كنار zkenarda olan, sayfa kenarı, marj Fa kanār كنار z

derle|mek

TTü der- dermek, devşirmek +lA-