denklem

denge

Türkiye Türkçesi denk veya deng "eşit, eşitlik" sözcüğünden türetilmiştir.

deniz

Eski Türkçe teŋiz "büyük göl, deniz" sözcüğünden evrilmiştir. Eski Türkçe sözcük Eski Türkçe teŋ "denk, eşit" sözcüğünden türetilmiştir.

denizanası

Türkiye Türkçesi deniz amı "yumuşakçalardan malum canlı, medusa" sözcüğünden evrilmiştir.

denk1

Eski Türkçe teŋ "1. eşit, eş, denk, gibi (sıfat) 2. eşitlik, terazi (isim)" sözcüğünden evrilmiştir. Eski Türkçe sözcük Eski Türkçe teg- "yetişmek, erişmek, eşdeğer olmak" fiilinden Eski Türkçe +I(g) ekiyle türetilmiştir.

denk2

Farsça tang "1. sıkı, dar, 2. hayvan yükü, ağırlık" sözcüğü ile eş kökenlidir. Farsça sözcük Eski Türkçe teŋg "terazi" sözcüğünden alıntıdır.

denklem
Tarihçe (tespit edilen en eski Türkçe kaynak ve diğer örnekler)

Yeni Türkçe: "eşitlik" [ Cumhuriyet - gazete, 1939]
Muadelenin Türkçe'de karşılığı bu sene için denklemdir.

Köken

Türkiye Türkçesi denkle- fiilinden Yeni Türkçe +Im ekiyle türetilmiştir.

Daha fazla bilgi için denk1 maddesine bakınız.


05.10.2017
denli

Türkiye Türkçesi deŋlü "denli, kadar" sözcüğünden evrilmiştir. Türkçe sözcük Türkiye Türkçesi deŋ "denk, ölçü, eşlik" sözcüğünden Türkiye Türkçesinde +lI(g) ekiyle türetilmiştir.

denominasyon

Fransızca ve İngilizce denomination "1. ad koyma, adlandırma, 2. kıymetli evrakın üzerinde yazılı itibari değer, 3. (Amer.) dini topluluk, mezhep" sözcüğünden alıntıdır. Fransızca sözcük Latince denominare "bir şeyi başka bir şeyin adıyla adlandırmak, lakap vermek" fiilinden +(t)ion ekiyle türetilmiştir. Bu sözcük Latince nominare "ad vermek" fiilinden de+ önekiyle türetilmiştir. (NOT: Latince fiil Latince nomen, nomin- "isim" sözcüğünün isimden türetilmiş fiilidir. )

densiz

Eski Türkçe teŋsiz "uygunsuz, münasebetsiz" sözcüğünden evrilmiştir. Eski Türkçe sözcük Eski Türkçe teŋ "uygun, denk" sözcüğünden Eski Türkçe +sIz ekiyle türetilmiştir.

dental

İngilizce dental "dişe ilişkin" sözcüğünden alıntıdır. İngilizce sözcük Latince aynı anlama gelen dentalis sözcüğünden alıntıdır. Bu sözcük Latince dens, dent- "diş" sözcüğünden +al° ekiyle türetilmiştir. Latince sözcük Hintavrupa Anadilinde aynı anlama gelen yazılı örneği bulunmayan *od-ónt-s) biçiminden evrilmiştir. Bu biçim Hintavrupa Anadilinde yazılı örneği bulunmayan *h₃ed-¹ (*od-) "ısırmak" biçiminden evrilmiştir.

denyo

Roma dilinde (Çingenece) denilo özel adından türetilmiştir.