deneyim

dendroloji

İngilizce dendrology "ağaç bilimi" sözcüğünden alıntıdır. İngilizce sözcük Eski Yunanca déndron δένδρον z "ağaç" sözcüğünden türetilmiştir. Bu sözcük Hintavrupa Anadilinde yazılı örneği bulunmayan *der-drew- biçiminden evrilmiştir. Bu biçim Hintavrupa Anadilinde yazılı örneği bulunmayan *deru- "pek, sağlam, ağaç, özellikle meşe" kökünden türetilmiştir.

dene|mek

Türkiye Türkçesi deŋe- "tartmak, kıyaslamak" fiilinden evrilmiştir. Türkçe fiil Eski Türkçe aynı anlama gelen teŋ sözcüğünden evrilmiştir. Bu sözcük Türkiye Türkçesi deŋ "denk, eş" fiilinden Türkiye Türkçesinde +(g)A- ekiyle türetilmiştir.

denek

Türkiye Türkçesi dene- fiilinden Yeni Türkçe +Uk ekiyle türetilmiştir.

denet

Türkiye Türkçesi dene- fiilinden Yeni Türkçe +Ut ekiyle türetilmiştir.

deney

Türkiye Türkçesi dene- fiilinden Yeni Türkçe +(g)Ay ekiyle türetilmiştir.

deneyim
Tarihçe (tespit edilen en eski Türkçe kaynak ve diğer örnekler)

Yeni Türkçe: "tecrübe, deneyerek kazanılan bilgilerin tümü" [ Milliyet - gazete, 1974]
Metin yazarlığı deneyiminden geçmiş... Yeni Türkçe: [ TDK, Felsefe ve Gramer Terimleri, 1942]
deneyim = Tecrip = Expérimentation

Köken

Yeni Türkçe deney sözcüğünden Yeni Türkçe +Im ekiyle türetilmiştir.

Daha fazla bilgi için deney maddesine bakınız.

Ek açıklama

Ada eklenen +Im fiil ekinin işlevi belirsizdir.

Benzer sözcükler

deneyimlemek, deneyimli, deneyimsiz


06.07.2015
dengbej

Kürtçe (Kurmanci) dengbêj "şarkıcı" sözcüğünden alıntıdır. Kürtçe sözcük Kürtçe (Kurmanci) deng "ses" ve Kürtçe (Kurmanci) bêj "söyleyen, ses veren" sözcüklerinin bileşiğidir. (NOT: Kürtçe sözcük Kürtçe (Kurmanci) gotin, bêj- "söylemek" fiilinden türetilmiştir. Kürtçe fiil Avesta (Zend) dilinde vak-, vaç- "seslenmek, söylemek" fiili ile eş kökenlidir. Avestaca fiil Hintavrupa Anadilinde aynı anlama gelen yazılı örneği bulunmayan *wekʷ- biçiminden evrilmiştir. )

denge

Türkiye Türkçesi denk veya deng "eşit, eşitlik" sözcüğünden türetilmiştir.

deniz

Eski Türkçe teŋiz "büyük göl, deniz" sözcüğünden evrilmiştir. Eski Türkçe sözcük Eski Türkçe teŋ "denk, eşit" sözcüğünden türetilmiştir.

denizanası

Türkiye Türkçesi deniz amı "yumuşakçalardan malum canlı, medusa" sözcüğünden evrilmiştir.

denk1

Eski Türkçe teŋ "1. eşit, eş, denk, gibi (sıfat) 2. eşitlik, terazi (isim)" sözcüğünden evrilmiştir. Eski Türkçe sözcük Eski Türkçe teg- "yetişmek, erişmek, eşdeğer olmak" fiilinden Eski Türkçe +I(g) ekiyle türetilmiştir.