dendroloji

demonte

Fransızca démonter "sökmek, parçalarına ayırmak" fiilinden alıntıdır. Fransızca fiil Fransızca monter "takmak" fiilinden de+ önekiyle türetilmiştir.

demoralize

Fransızca démoralisé "morali bozuk" sözcüğünden alıntıdır. Fransızca sözcük Fransızca démoraliser "moralini bozmak" fiilinin geçmiş zaman fiil-sıfatııdır. Bu sözcük Fransızca morale sözcüğünün isimden türetilmiş fiilidir.

demotik

Fransızca démotique "avam tabakasına ait, avam dili" sözcüğünden alıntıdır. Fransızca sözcük Eski Yunanca aynı anlama gelen dēmotikós δημοτικός z sözcüğünden alıntıdır. Bu sözcük Eski Yunanca dêmos δῆμος z "halk, avam" sözcüğünden +ik° ekiyle türetilmiştir.

denaet

Arapça dnw kökünden gelen danāˀa(t) دنائة z "alçaklık, aşağı olma" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça dūn دُون z "alt, aşağı" sözcüğünün faˁāla(t) vezninde masdarıdır.

denden

Farsça dandān دَندان z "1. dişler, 2. Arap alfabesinde be, te, sin, ye gibi harflerin dişe benzeyen çıkıntıları" fiilinden alıntıdır. Farsça fiil Farsça dand دَند z "diş" sözcüğünün çoğuludur. Bu sözcük Avesta (Zend) dilinde aynı anlama gelen dantan- sözcüğü ile eş kökenlidir. Avestaca sözcük Hintavrupa Anadilinde aynı anlama gelen yazılı örneği bulunmayan *odónt-s biçiminden evrilmiştir. Bu biçim Hintavrupa Anadilinde yazılı örneği bulunmayan *h₃ed-¹ (*od-) "ısırmak" biçiminden evrilmiştir.

dendroloji
Tarihçe (tespit edilen en eski Türkçe kaynak ve diğer örnekler)

[ Milliyet - gazete, 1987]
dendroloji, peyzaj planlama, peyzaj ekolojisi

Köken

İngilizce dendrology "ağaç bilimi" sözcüğünden alıntıdır. İngilizce sözcük Eski Yunanca déndron δένδρον z "ağaç" sözcüğünden türetilmiştir. Bu sözcük Hintavrupa Anadilinde yazılı örneği bulunmayan *der-drew- biçiminden evrilmiştir. Bu biçim Hintavrupa Anadilinde yazılı örneği bulunmayan *deru- "pek, sağlam, ağaç, özellikle meşe" kökünden türetilmiştir.

Daha fazla bilgi için dürüst, +log maddelerine bakınız.

Ek açıklama

Yunanca sözcük Sanskritçe dáru, Farsça dar "ağaç, özellikle meşe", Latince dura mater "ağaç gövdesi", İngilizce tree "ağaç", Eski Slavca druva "ağaç" ile aynı kökten gelir. Reduplikasyon yoluyla fiil kökünden isim türetme Arkaik Yunancada tipiktir.

Benzer sözcükler

dendrit, dendrokronoloji, dendrometre

Bu maddeye gönderenler

darağacı (darülfülfül, tarçın)


29.06.2019
dene|mek

Türkiye Türkçesi deŋe- "tartmak, kıyaslamak" fiilinden evrilmiştir. Türkçe fiil Eski Türkçe aynı anlama gelen teŋ sözcüğünden evrilmiştir. Bu sözcük Türkiye Türkçesi deŋ "denk, eş" fiilinden Türkiye Türkçesinde +(g)A- ekiyle türetilmiştir.

denek

Türkiye Türkçesi dene- fiilinden Yeni Türkçe +Uk ekiyle türetilmiştir.

denet

Türkiye Türkçesi dene- fiilinden Yeni Türkçe +Ut ekiyle türetilmiştir.

deney

Türkiye Türkçesi dene- fiilinden Yeni Türkçe +(g)Ay ekiyle türetilmiştir.

deneyim

Yeni Türkçe deney sözcüğünden Yeni Türkçe +Im ekiyle türetilmiştir.