dendroloji

demonte

Fr démonter sökmek, parçalarına ayırmak Fr de+ monter takmak

demoralize

Fr démoralisé [pp.] morali bozuk Fr démoraliser [den.] moralini bozmak Fr de+ morale +ise-

demotik

Fr démotique avam tabakasına ait, avam dili EYun dēmotikós δημοτικός za.a. EYun dêmos δῆμος zhalk, avam +ik°

denaet

Ar danāˀa(t) دنائة z [#dnw faˁāla(t) msd.] alçaklık, aşağı olma Ar dūn دُون zalt, aşağı

denden

Fa dandān دَندان z [çoğ.] 1. dişler, 2. Arap alfabesinde be, te, sin, ye gibi harflerin dişe benzer çıkıntıları Fa dand دَند zdiş +ān3 ≈ Ave dantan- a.a. << HAvr *odónt-s a.a. << HAvr *h₃ed-¹ (*od-) ısırmak

dendroloji

[ Milliyet - gazete, 1987]
dendroloji, peyzaj planlama, peyzaj ekolojisi

İng dendrology ağaç bilimi EYun déndron δένδρον zağaç << HAvr *der-drew- HAvr *deru- pek, sağlam, ağaç, özellikle meşe

 dürüst, +log

Not: Yunanca sözcük Sans dáru, Fa dar "ağaç, özellikle meşe", Lat dura mater "ağaç gövdesi", İng tree "ağaç", Eslav druva "ağaç" ile aynı kökten gelir. Reduplikasyon yoluyla fiil kökünden isim türetme Arkaik Yunancada tipiktir.

Benzer sözcükler: dendrit, dendrokronoloji, dendrometre

Bu maddeye gönderenler: darağacı (darülfülfül, tarçın)


29.06.2019
dene|mek

<< TTü deŋe- tartmak, kıyaslamak << ETü teŋ a.a. TTü deŋ denk, eş +(g)A-

denek

TTü dene- +Uk

denet

TTü dene- +Ut

deney

TTü dene- +(g)Ay

deneyim

YTü deney +Im