demo

dem(o)+

Fransızca démo+ veya İngilizce demo+ "[bileşik adlarda] halk, ulus" sözcüğünden alıntıdır. Bu sözcük Eski Yunanca dêmos δῆμος z "1. diyar, memleket, ülke, 2. taşra halkı, memleketli, 3. halk, ahali" sözcüğünden alıntıdır. Yunanca sözcük Eski Yunanca daíō δαίω z "bölmek, pay etmek, kısımlara ayırmak" fiilinden türetilmiştir. Yunanca fiil Hintavrupa Anadilinde yazılı örneği bulunmayan *deh₂- (*dā-) "bölmek, pay etmek" biçiminden evrilmiştir.

demo
Tarihçe (tespit edilen en eski Türkçe kaynak ve diğer örnekler)

[ Cumhuriyet - gazete, 1990]
Fotoğraf ve biyografilerden oluşan dosya, bir demo kaset de eklenerek, (...) tüm ünlü plak şirketlerine gönderiliyor.

Köken

İngilizce demo "nümune, göstermelik" sözcüğünden alıntıdır. İngilizce sözcük İngilizce demonstration "gösterme" sözcüğünün kısaltmasıdır. Bu sözcük Latince demonstrare "kısmen göstermek" fiilinden +(t)ion ekiyle türetilmiştir. Latince fiil Latince monstrare "göstermek, sergilemek" fiilinden de+ önekiyle türetilmiştir.

Daha fazla bilgi için mostra maddesine bakınız.

Benzer sözcükler

demonstrasyon


21.08.2020