demo

dem(o)+

Fr démo+ İng demo+ [bileşik adlarda] halk, ulus EYun dêmos δῆμος z1. diyar, memleket, ülke, 2. taşra halkı, memleketli, 3. halk, ahali EYun daíō δαίω zbölmek, pay etmek, kısımlara ayırmak << HAvr *deh₂- (*dā-) bölmek, pay etmek

demo

[ Cumhuriyet - gazete, 1990]
Fotoğraf ve biyografilerden oluşan dosya, bir demo kaset de eklenerek, (...) tüm ünlü plak şirketlerine gönderiliyor.

İng demo [abb.] nümune, göstermelik İng demonstration gösterme Lat demonstrare kısmen göstermek +()tion Lat de+ monstrare göstermek, sergilemek

 mostra

Benzer sözcükler: demonstrasyon


12.12.2015