demir

demarş

Fr démarche [dev.] girişim, gidiş, süreç Fr démarcher yürüyüp gitmek (esk.) Fr de+ marcher yürümek

dembedem

Fa dam ba dam دم بدم zan be an, zaman zaman, nefesten nefese

demeç

TTü de- +(A)mAç

demet

Yun demátion δεμάτιον z [küç.] deste << EYun déma δέμα, δεματ- zbağ, deste, bohça, çıkın +ion EYun déō δέω zbağlamak +ma(t) << HAvr *deh₁- (*dē-)

demin

<< ETü témin hemen, henüz, az önce ≈ Sogd tīm/tīmin a.a. (Kaynak: Gharib 394)≈ Fa dam soluk, nefes, zaman

demir

ETü: [ Orhun Yazıtları, 735]
temür kapıġka tegi süledim [Demir kapıya değin savaştım] TTü: [ Meninski, Thesaurus, 1680]
demr, demır, demür TTü: demirbaş [ Arşiv Belg. Göre Osmanlı Eğitiminde Modernleşme, 1827]
çiftlik-i mezkûre yaylağında dört bin re’s demirbaş ağnamı dahi olmakla

<< ETü temür demir ≈ Moğ temür a.a.

Not: ETü +mUr ekiyle yapılmış bir türev görünümünde ise de, anlamlı semantik ilişkisi olan bir kök mevcut değildir. Temür/temir biçimleri Anadolu ağızlarında yakın döneme dek cari idi.

Benzer sözcükler: demir atmak, demir kırat, demir perde, demir yolu, demirbaş, demirci, demirlemek

Bu maddeye gönderenler: temren


17.05.2020
demirhindi

Ar tamr hindī تمر هندى zHint hurması, tropik ülkelerde yetişen bir ağaç, tamarind Ar tamr تمر zhurma ≈ İbr thamar תמר zhurma ağacı

demo

İng demo [abb.] nümune, göstermelik İng demonstration gösterme Lat demonstrare kısmen göstermek +(t)ion Lat de+ monstrare göstermek, sergilemek

demode

Fr démodé [pp.] modası geçmiş Fr de+ mode moda

demografi

Fr démographie nüfus kayıtları, nüfus olgularını inceleyen uzmanlık dalı EYun dēmographía δημογραφία za.a. § EYun dêmos δῆμος zhalk EYun graphḗ γραφή zyazı, kayıt +ia

demokrasi

Fr démocratie halk iktidarı EYun dēmokrateía δημοκρατεία za.a. § EYun dêmos δῆμος zhalk, ahali EYun krátēs -κράτης zegemen, muktedir