dekoder

deklamasyon

Fransızca déclamation "makamla okuma" sözcüğünden alıntıdır. Fransızca sözcük Latince declamare "(bir şeyden) okumak" fiilinden +(t)ion ekiyle türetilmiştir. Bu sözcük Latince clamare "okumak, yüksek sesle söylemek" fiilinden de+ önekiyle türetilmiştir.

deklanşör

Fransızca déclencheur "tetikleyici" sözcüğünden alıntıdır. Fransızca sözcük Fransızca déclencher "mandalını çekmek, tetiklemek" fiilinden +(t)or ekiyle türetilmiştir. Bu sözcük Fransızca clenche "mandal" sözcüğünün isimden türetilmiş fiilidir. Fransızca sözcük Germence bir sözcükten alıntıdır.

deklare

Fransızca déclarer "ilan etmek, beyan etmek" fiilinden alıntıdır. Fransızca fiil Latince declarare "yüksek sesle ilan etmek" fiilinden alıntıdır. Bu sözcük Latince clarare "bağırmak" fiilinden de+ önekiyle türetilmiştir. Latince fiil Latince clarus "yüksek sesli, açık, parlak, temiz" sözcüğünün isimden türetilmiş fiilidir.

deklase

Fransızca déclassé "sınıf düşmüş, değer kaybetmiş (kimse)" sözcüğünden alıntıdır. Fransızca sözcük Fransızca déclasser "ait olduğu sınıftan ayırmak, sınıf düşürmek" fiilinin geçmiş zaman fiil-sıfatııdır. Fransızca classe "sınıf" sözcüklerinin bileşiğidir.

dekman

Bu sözcüğün kökeni belirsizdir.

dekoder
Tarihçe (tespit edilen en eski Türkçe kaynak ve diğer örnekler)

[ Milliyet - gazete, 1994]
maça gelme olanağı da bulunmayan futbolseverler, dekoderli yayına para ödemedikleri için maçı izleme şansı bulamıyorlar.

Köken

İngilizce decoder "kod çözücü" sözcüğünden alıntıdır. İngilizce sözcük İngilizce code "kod" sözcüğünden de+ önekiyle türetilmiştir.

Daha fazla bilgi için kod maddesine bakınız.

Benzer sözcükler

dekode


29.09.2017
dekolte

Fransızca décolleté "gerdanı açık (sıfat), giyimde gerdan açıklığı (ad)" sözcüğünden alıntıdır. Fransızca sözcük Fransızca décolleter "gerdan açmak" sözcüğünün geçmiş zaman fiil-sıfatııdır. Bu sözcük Fransızca collet "gerdan" sözcüğünün isimden türetilmiş fiilidir. Fransızca sözcük Fransızca col "boyun" sözcüğünün küçültme halidir. Fransızca sözcük Latince aynı anlama gelen collum sözcüğünden evrilmiştir.

dekont

Fransızca décompte "1. indirim, iskonto, 2. hesap dökümü" sözcüğünden alıntıdır. Fransızca sözcük Fransızca compter "hesaplamak" fiilinin fiilden türetilmiş isimidir. Bu sözcük Latince aynı anlama gelen computare fiilinden evrilmiştir.

dekor

Fransızca décor "ziynet, süs" sözcüğünden alıntıdır. Fransızca sözcük Latince decus, decor- "1. zerafet, terbiye, uygun davranış, 2. ziynet, süs" sözcüğünden evrilmiştir. Bu sözcük Hintavrupa Anadilinde yazılı örneği bulunmayan *déḱ-o-s biçiminden evrilmiştir. Bu biçim Hintavrupa Anadilinde yazılı örneği bulunmayan *deḱ- "benimsemek, öğrenmek" kökünden türetilmiştir.

dekovil

Fransızca decauville "dar demiryolu hattı" sözcüğünden alıntıdır. (İlk kullanımı: 1889 Paris Sergisi.) Fransızca sözcük Paul Decauville "Fransız mühendis (1846-1922)" özel adından türetilmiştir.

dekstroz

Fransızca ve İngilizce dextrose "glikozun türevi olan bir şeker" sözcüğünden alıntıdır. Fransızca sözcük Latince dexter "sağ" sözcüğünden +ose ekiyle türetilmiştir. Bu sözcük Hintavrupa Anadilinde yazılı örneği bulunmayan *deḱs- "sağ, güney" biçiminden evrilmiştir.