dek2

dehşetengiz

Arapça dahşa(t) "korku" ve Farsça engīz "uyandıran" sözcüklerinin bileşiğidir.

deizm

Fransızca déisme "müesses dinlerden bağımsız tanrı inancı, teizm" sözcüğünden alıntıdır. (İlk kullanımı: 1660 Pascal, Fr. filozof.) Fransızca sözcük Latince deus "tanrı" sözcüğünden +ism° ekiyle türetilmiştir.

dejavü

İngilizce deja vu "bir anı daha önce yaşamış olma duygusu" veya Fransızca déjà vu "«daha önce görüldü», bir anı daha önce yaşamış olma duygusu" sözcüğünden alıntıdır. (NOT: Bu sözcük Fransızca voir, vu "görmek" fiilinden türetilmiştir. Fransızca fiil Latince aynı anlama gelen videre, visus fiilinden evrilmiştir. )

dejenere

Fransızca dégénérer "soyunu bozmak, soysuzlaştırmak" fiilinden alıntıdır. Fransızca fiil Latince aynı anlama gelen degenerare fiilinden alıntıdır. Bu sözcük Latince generare "üremek, üretmek, doğurmak" fiilinden de+ önekiyle türetilmiştir.

dek1

Eski Türkçe teg "kadar (edat)" sözcüğünden evrilmiştir. Eski Türkçe sözcük Eski Türkçe teŋ "eşit, eşdeğer" sözcüğü ile eş kökenlidir.

dek2
Tarihçe (tespit edilen en eski Türkçe kaynak ve diğer örnekler)

"hi-fi sistemine dahil kasetçalar" [ Milliyet - gazete, 1991]
Pioneer çift kaset deck / amplifikatör "güverte, gemi güvertesi gibi ahşap tabanlı teras" [ Ekşi Sözlük, 2000]
deck: güverte.

Köken

İngilizce deck "1. çatı, örtü, 2. gemi güvertesi, 3. kaset çalar" sözcüğünden alıntıdır. İngilizce sözcük EHol dek "çatı, örtü" sözcüğünden alıntıdır. Bu sözcük Germence aynı anlama gelen yazılı örneği bulunmayan *thakjom biçiminden evrilmiştir. Germence biçim Hintavrupa Anadilinde yazılı örneği bulunmayan *tog- biçiminden evrilmiştir. Bu biçim Hintavrupa Anadilinde yazılı örneği bulunmayan *(s)teg- "örtmek" kökünden türetilmiştir.

Daha fazla bilgi için tuğla maddesine bakınız.

Ek açıklama

Karş. Almanca Dach "çatı". Aynı sözcüğün asıl İngilizce biçimi thatch "çatı" şeklinde korunmuştur.

Benzer sözcükler

deck

Bu maddeye gönderenler

şibidak


09.10.2017
deka+

Fransızca déca+ veya İngilizce deca+ "[bileşik adlarda] on" sözcüğünden alıntıdır. Bu sözcük Eski Yunanca déka δέκα z "on" sözcüğünden alıntıdır. Yunanca sözcük Hintavrupa Anadilinde aynı anlama gelen yazılı örneği bulunmayan *déḱm̥ biçiminden evrilmiştir.

dekadan

Fransızca décadent "1. yoz, sefih, 2. bohem" sözcüğünden alıntıdır. Fransızca sözcük Geç Latince decadens sözcüğünden evrilmiştir. Bu sözcük Geç Latince decadere "bozulmak, geri düşmek, yozlaşmak" fiilinden +ent° ekiyle türetilmiştir. Geç Latince fiil Latince cadere, cas- "düşmek" fiilinden de+ önekiyle türetilmiştir.

dekan

Almanca Dekan "üniversitede bölüm başkanı" sözcüğünden alıntıdır. Almanca sözcük Geç Latince decanus "1. onbaşı, 2. kilisede bir rütbe, piskopos baş yardımcısı" sözcüğünden alıntıdır. Bu sözcük Eski Yunanca dekanós δεκανός z "(Hellenistik Mısır'da) güvenlik görevlisi" sözcüğünden alıntıdır. Yunanca sözcük Eski Yunanca déka δέκα z "on" sözcüğünden türetilmiştir.

dekatlon

Fransızca décathlon "on dalda spor müsabakası" sözcüğünden alıntıdır. Fransızca sözcük Eski Yunanca déka δέκα z "on" ve Eski Yunanca áthlon άθλον z "yarış" sözcüklerinin bileşiğidir.

deklamasyon

Fransızca déclamation "makamla okuma" sözcüğünden alıntıdır. Fransızca sözcük Latince declamare "(bir şeyden) okumak" fiilinden +(t)ion ekiyle türetilmiştir. Bu sözcük Latince clamare "okumak, yüksek sesle söylemek" fiilinden de+ önekiyle türetilmiştir.