degaj

defo

Fransızca défaut "hata, kusur" sözcüğünden alıntıdır. Fransızca sözcük Latince aynı anlama gelen defectus sözcüğünden evrilmiştir. Bu sözcük Latince deficere "bozmak, eksik ve kusurlu yapmak" fiilinin geçmiş zaman fiil-sıfatııdır. Latince fiil Latince facere, fact- "yapmak" fiilinden de+ önekiyle türetilmiştir.

deforme

Fransızca déformer "biçimini bozmak, deforme etmek" fiilinden alıntıdır. Fransızca fiil Latince aynı anlama gelen deformare fiilinden alıntıdır. Bu sözcük Latince forma "biçim" sözcüğünün isimden türetilmiş fiilidir.

defrost

İngilizce defrost "buz çözme" sözcüğünden alıntıdır. İngilizce sözcük İngilizce frost "buzlanma, don" sözcüğünden de+ önekiyle türetilmiştir.

defter

Arapça dftr kökünden gelen daftar دفتر z sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Aramice/Süryanice diphterā דפתרא z "yazı tableti, kodeks" sözcüğünden alıntıdır. Bu sözcük Eski Yunanca diphthéra διφθέρα z "1. tabaklanmış deri, 2. yazı tableti olarak kullanılan kesilip perdahlanmış deri tabakası" sözcüğünden alıntıdır.

defterdar

Farsça daftar-dār دفتردار z "defter emini, baş maliyeci" sözcüğünden alıntıdır. Farsça sözcük Arapça daftar "defter" ve Farsça dār "tutan" sözcüklerinin bileşiğidir.

degaj
Tarihçe (tespit edilen en eski Türkçe kaynak ve diğer örnekler)

"bir futbol terimi" [ Cumhuriyet - gazete, 1936]
Topa Eşreften evvel yetişmiş olmasına rağmen ayakla degajman yapıp iska geçmesi affedilmez hatadır.

Köken

Fransızca dégagement "rehin çözme, bağlı bir şeyi kurtarma, salma" sözcüğünden alıntıdır. Fransızca sözcük Fransızca dégager "rehin çözmek" fiilinden +ment° ekiyle türetilmiştir. Bu sözcük Fransızca gage "rehin" sözcüğünün isimden türetilmiş fiilidir.

Daha fazla bilgi için angaje maddesine bakınız.

Benzer sözcükler

degaje


14.11.2019
degrade

Fransızca degradé "1. (askeriyede) rütbesi düşürülmüş, 2. (renk) soluk, solan" sözcüğünden alıntıdır. Fransızca sözcük Fransızca dégrader "kademe azalmak" fiilinin geçmiş zaman fiil-sıfatııdır. Bu sözcük Fransızca grader "kademelendirmek, derecelendirmek" fiilinin isimden türetilmiş fiilidir. Fransızca fiil Latince gradus "adım, kademe, derece" sözcüğünden türetilmiştir.

degüstasyon

Fransızca dégustation "çeşni, tadım" sözcüğünden alıntıdır. Fransızca sözcük Latince aynı anlama gelen degustatio sözcüğünden alıntıdır. Bu sözcük Latince gustare "tatmak" fiilinden de+ önekiyle türetilmiştir. Latince fiil Latince gusta "tat" sözcüğünün isimden türetilmiş fiilidir.

değ|mek

Eski Türkçe teg- "ulaşmak, erişmek, yetişmek, eşdeğer olmak" fiilinden evrilmiştir.

değer

Eski Türkçe tegir "pay, hisse, kıymet" sözcüğünden evrilmiştir. Eski Türkçe sözcük Eski Türkçe teg- "eşit olmak" fiilinden Eski Türkçe +()r ekiyle türetilmiştir.

değil

Oğuzca tegül "değil" sözcüğünden evrilmiştir. Oğuzca sözcük Eski Türkçe dāġ ol "değil o" sözcüğünden evrilmiş olabilir; ancak bu kesin değildir.