defterdar

defne

Yeni Yunanca dafní δαφνή z "defne bitkisi, laurus nobilis" sözcüğünden alıntıdır. Yunanca sözcük Eski Yunanca aynı anlama gelen dáphnē δάφνη z sözcüğünden evrilmiştir. Bu sözcük Aramice/Süryanice aynı anlama gelen daphnā דפנא z sözcüğü ile eş kökenlidir.

defo

Fransızca défaut "hata, kusur" sözcüğünden alıntıdır. Fransızca sözcük Latince aynı anlama gelen defectus sözcüğünden evrilmiştir. Bu sözcük Latince deficere "bozmak, eksik ve kusurlu yapmak" fiilinin geçmiş zaman fiil-sıfatııdır. Latince fiil Latince facere, fact- "yapmak" fiilinden de+ önekiyle türetilmiştir.

deforme

Fransızca déformer "biçimini bozmak, deforme etmek" fiilinden alıntıdır. Fransızca fiil Latince aynı anlama gelen deformare fiilinden alıntıdır. Bu sözcük Latince forma "biçim" sözcüğünün isimden türetilmiş fiilidir.

defrost

İngilizce defrost "buz çözme" sözcüğünden alıntıdır. İngilizce sözcük İngilizce frost "buzlanma, don" sözcüğünden de+ önekiyle türetilmiştir.

defter

Arapça dftr kökünden gelen daftar دفتر z sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Aramice/Süryanice diphterā דפתרא z "yazı tableti, kodeks" sözcüğünden alıntıdır. Bu sözcük Eski Yunanca diphthéra διφθέρα z "1. tabaklanmış deri, 2. yazı tableti olarak kullanılan kesilip perdahlanmış deri tabakası" sözcüğünden alıntıdır.

defterdar
Tarihçe (tespit edilen en eski Türkçe kaynak ve diğer örnekler)

[ Mercimek Ahmed, Kâbusname terc., 1432]
Semerkand'ın defterdārlığını aŋa virdi

Köken

Farsça daftar-dār دفتردار z "defter emini, baş maliyeci" sözcüğünden alıntıdır. Farsça sözcük Arapça daftar "defter" ve Farsça dār "tutan" sözcüklerinin bileşiğidir.

Daha fazla bilgi için defter, +dar maddelerine bakınız.

Benzer sözcükler

defterdarlık


22.05.2015
degaj

Fransızca dégagement "rehin çözme, bağlı bir şeyi kurtarma, salma" sözcüğünden alıntıdır. Fransızca sözcük Fransızca dégager "rehin çözmek" fiilinden +ment° ekiyle türetilmiştir. Bu sözcük Fransızca gage "rehin" sözcüğünün isimden türetilmiş fiilidir.

degrade

Fransızca degradé "1. (askeriyede) rütbesi düşürülmüş, 2. (renk) soluk, solan" sözcüğünden alıntıdır. Fransızca sözcük Fransızca dégrader "kademe azalmak" fiilinin geçmiş zaman fiil-sıfatııdır. Bu sözcük Fransızca grader "kademelendirmek, derecelendirmek" fiilinin isimden türetilmiş fiilidir. Fransızca fiil Latince gradus "adım, kademe, derece" sözcüğünden türetilmiştir.

degüstasyon

Fransızca dégustation "çeşni, tadım" sözcüğünden alıntıdır. Fransızca sözcük Latince aynı anlama gelen degustatio sözcüğünden alıntıdır. Bu sözcük Latince gustare "tatmak" fiilinden de+ önekiyle türetilmiştir. Latince fiil Latince gusta "tat" sözcüğünün isimden türetilmiş fiilidir.

değ|mek

Eski Türkçe teg- "ulaşmak, erişmek, yetişmek, eşdeğer olmak" fiilinden evrilmiştir.

değer

Eski Türkçe tegir "pay, hisse, kıymet" sözcüğünden evrilmiştir. Eski Türkçe sözcük Eski Türkçe teg- "eşit olmak" fiilinden Eski Türkçe +()r ekiyle türetilmiştir.