defin

defaat

Arapça dfˁ kökünden gelen dafˁāt دفعات z "defalar" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça dafˁa(t) دفعة z sözcüğünün çoğuludur.

defans

Fransızca défense "savunma" sözcüğünden alıntıdır. Fransızca sözcük Latince aynı anlama gelen defensa veya defensio sözcüğünden evrilmiştir. Bu sözcük Latince defendere, defens- "darbeyi savuşturmak, savunmak" fiilinden türetilmiştir. Latince fiil Latince fendere, fens- "kılıçla veya silahla vurmak" fiilinden de+ önekiyle türetilmiştir. Latince fiil Hintavrupa Anadilinde yazılı örneği bulunmayan *gʷʰén-i̯e- biçiminden evrilmiştir. Bu biçim Hintavrupa Anadilinde yazılı örneği bulunmayan *gʷʰen- "öldürmek" kökünden türetilmiştir.

defaten

Arapça dafˁātan دفعةً z "tek darbede, bir defada" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça dafˁa(t) دفعة z "darbe, vuruş, defa" sözcüğünün zarfıdır.

defi

Fransızca défi "meydan okuma" sözcüğünden alıntıdır. Fransızca sözcük Fransızca défier "meydan okumak, kendine güvenip ortaya çıkmak" fiilinin fiilden türetilmiş isimidir. Bu sözcük Latince aynı anlama gelen defidere fiilinden evrilmiştir. Latince fiil Latince fīdere "güvenmek" fiilinden de+ önekiyle türetilmiştir. Latince fiil Hintavrupa Anadilinde aynı anlama gelen yazılı örneği bulunmayan *bʰei̯d- biçiminden evrilmiştir.

defile

Fransızca défilé "geçit resmi" sözcüğünden alıntıdır. Fransızca sözcük Fransızca défiler "sırayla geçmek" fiilinin geçmiş zaman fiil-sıfatııdır. Bu sözcük Latince aynı anlama gelen filare fiilinden de+ önekiyle türetilmiştir. Latince fiil Latince fila "iplik, dizi" sözcüğü ile eş kökenlidir.

defin
Tarihçe (tespit edilen en eski Türkçe kaynak ve diğer örnekler)

[ anon., Tezkiretü'l-Evliya terc., 1341]
oğlan vefat eyledi ve anı defn eyledi

Köken

Arapça dfn kökünden gelen dafn دفن z "gömme" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça dafana دفن z "gömdü" fiilinin faˁl vezninde masdarıdır.

Benzer sözcükler

defnetmek

Bu maddeye gönderenler

define, medfun


14.01.2015
define

Arapça dfn kökünden gelen dafīna(t) دفينة z "gömülü şey, gömü" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça dafana دفن z "gömdü" fiilinin faˁīlā(t) vezninde sıfat dişilidir.

definisyon

Fransızca définition veya İngilizce definition "belirleme, belirli kılma, tanım" sözcüğünden alıntıdır. Bu sözcük Latince definitio sözcüğünden alıntıdır. Latince sözcük Latince definire "kesinlemek, bitirip ayırmak" fiilinden +(t)ion ekiyle türetilmiştir. Latince fiil Latince finire "bitirmek" fiilinden de+ önekiyle türetilmiştir.

deflasyon

Fransızca déflation "1. (şişmiş bir şey) inme, havası kaçma, 2. şişmiş para arzının daraltılması" sözcüğünden alıntıdır. Fransızca sözcük Latince deflare "(şişmiş bir şey) sönmek, söndürmek" fiilinden +(t)ion ekiyle türetilmiştir. Bu sözcük Latince flare "üflemek, şişirmek" fiilinden de+ önekiyle türetilmiştir. Latince fiil Hintavrupa Anadilinde yazılı örneği bulunmayan *bʰleh₁- (*bʰlē-) "üflemek" biçiminden evrilmiştir.

defne

Yeni Yunanca dafní δαφνή z "defne bitkisi, laurus nobilis" sözcüğünden alıntıdır. Yunanca sözcük Eski Yunanca aynı anlama gelen dáphnē δάφνη z sözcüğünden evrilmiştir. Bu sözcük Aramice/Süryanice aynı anlama gelen daphnā דפנא z sözcüğü ile eş kökenlidir.

defo

Fransızca défaut "hata, kusur" sözcüğünden alıntıdır. Fransızca sözcük Latince aynı anlama gelen defectus sözcüğünden evrilmiştir. Bu sözcük Latince deficere "bozmak, eksik ve kusurlu yapmak" fiilinin geçmiş zaman fiil-sıfatııdır. Latince fiil Latince facere, fact- "yapmak" fiilinden de+ önekiyle türetilmiştir.