defi

def1

Arapça dfˁ kökünden gelen dafˁ دَفْع z "tepme, kovma, geri verme" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça dafaˁa دَفَعَ z "tepti, kovdu" fiilinin faˁl vezninde masdarıdır.

defi
Tarihçe (tespit edilen en eski Türkçe kaynak ve diğer örnekler)

[ Milliyet - gazete, 1955]
Bundan bir müddet evvel Taki Ziyaris, Garbis'i defi ederek ringe davet etmiştir.

Köken

Fransızca défi "meydan okuma" sözcüğünden alıntıdır. Fransızca sözcük Fransızca défier "meydan okumak, kendine güvenip ortaya çıkmak" fiilinin fiilden türetilmiş isimidir. Bu sözcük Latince aynı anlama gelen defidere fiilinden evrilmiştir. Latince fiil Latince fīdere "güvenmek" fiilinden de+ önekiyle türetilmiştir. Latince fiil Hintavrupa Anadilinde aynı anlama gelen yazılı örneği bulunmayan *bʰei̯d- biçiminden evrilmiştir.

Daha fazla bilgi için federasyon maddesine bakınız.

Ek açıklama

Kullanımda Arapça kökenli defˁ "savma, püskürtme" sözcüğüyle karıştırılır.


14.11.2019