defi

def1

Ar dafˁ دَفْع z [#dfˁ faˁl msd.] tepme, kovma, geri verme Ar dafaˁa دَفَعَ ztepti, kovdu

defi

[ Milliyet - gazete, 1955]
Bundan bir müddet evvel Taki Ziyaris, Garbis'i defi ederek ringe davet etmiştir.

Fr défi [dev.] meydan okuma Fr défier meydan okumak, kendine güvenip ortaya çıkmak << Lat defidere a.a. Lat de+ fīdere güvenmek << HAvr *bʰei̯d- a.a.

Not: Kullanımda Arapça kökenli defˁ "savma, püskürtme" sözcüğüyle karıştırılır.


14.11.2019