de

dayanık

TTü dayan- +Uk

dayanış|mak

TTü dayan- +Iş-

daye

Fa dāya/tāye دايه zlala, çocuk bakıcısı, sütanne << OFa dāyag a.a.

dayı

<< ETü taġay annenin erkek kardeşi

dazlak

(ETü tazla- kelleşmek ) ETü taz kel +lAk

de

TTü: [ Meninski, Thesaurus, 1680]
daχı دخى vul. daha, de, da ده.

<< ETü tākı ve

 dahi1

Not: ETü takı, TTü dakı/%idaχı sözcüğü 17. yy dolayında ikinci hecenin yutulmasıyla da şeklinde telaffuz edilmeye başlanmış ve ses uyumuna tabi olmuştur. • Ses uyumuna tabi bir parçacığın ayrı yazılması için hiçbir mantıklı neden gösterilemez.


27.03.2015
de fakto

Lat de facto fiilen, fiilî § Lat de -den, ile (edat) Lat factum fiil, edim, olgu

de jure

Lat de iure hukuken § Lat de -den, ile (edat) Lat ius, iur- kanun, hukuk

de|mek

<< ETü tē- söylemek

dealer

İng dealer pay eden, alıp satan, tacir İng deal pay etmek, alıp satmak +er << Ger *dailjan pay etmek, bölüştürmek << HAvr *dʰail- a.a.

debbağ

Ar dabbāġ دبّاغ z [#dbġ] deri sepileyen