değirmi

değer

<< ETü tegir pay, hisse, kıymet ETü teg- eşit olmak +()r

değil

<< ETü-O tegül değil <<? ETü dāġ ol değil o

değin

ETü teg dek, denk +(I)n << OTü tegin +e kadar

değin|mek

TTü değ- +In-

değirmen

<< ETü tegirmen değirmen <? ETü *tegir- döndürmek, çevirmek +mAn

değirmi

ETü: [ Kaşgarî, Divan-i Lugati't-Türk, 1073]
tegirme neŋ [[çörek, değirmen ya da para gibi yuvarlak olan her şey]]

<< ETü tegirmi/tegirme yuvarlak, daire ETü *tegir- döndürmek

 değirmen

Not: +mI eki benzersizdir. ETü *tegir- fiili kaydedilmemiştir ve bu varsayımsal kökten gelen tüm türevler (ETü tegre, TTü teker ve tekerlek) gerek yapı gerek ses evrimi bakımından muğlaktır.

Benzer sözcükler: değirmileşmek


23.02.2015
değiş|mek

<< ETü tegiş-/teŋiş- 1. denkleşmek, eşleşmek, 2. yerine geçmek ETü teg- ulaşmak, kadar olmak +Iş-

değişken

TTü değiş- +(g)An

değme

<< ETü tegme her ETü teg- ulaşmak, varmak +mA

değnek

ETü teg- vurmak, dövmek +AnAk

deh

ünl at ve eşek sürme ünlemi