değirmen

değ|mek

<< ETü teg- ulaşmak, erişmek, yetişmek, eşdeğer olmak

değer

<< ETü tegir pay, hisse, kıymet ETü teg- eşit olmak +()r

değil

<< ETü-O tegül değil <<? ETü dāġ ol değil o

değin

ETü teg dek, denk +(I)n << OTü tegin +e kadar

değin|mek

TTü değ- +In-

değirmen

ETü: [ Kaşgarî, Divan-i Lugati't-Türk, 1073]
tegirmen: al-ṭāḥūn [değirmen]

<< ETü tegirmen değirmen <? ETü *tegir- döndürmek, çevirmek +mAn

 devir-

Not: Etü *tegir- fiili kaydedilmemiştir.

Benzer sözcükler: değirmenci, kahve değirmeni, yel değirmeni

Bu maddeye gönderenler: değirmi, tekerlek (teker, tekerle-)


25.02.2015
değirmi

<< ETü tegirmi/tegirme yuvarlak, daire ETü *tegir- döndürmek

değiş|mek

<< ETü tegiş-/teŋiş- 1. denkleşmek, eşleşmek, 2. yerine geçmek ETü teg- ulaşmak, kadar olmak +Iş-

değişken

TTü değiş- +(g)An

değme

<< ETü tegme her ETü teg- ulaşmak, varmak +mA

değnek

ETü teg- vurmak, dövmek +AnAk