değer

defterdar

Farsça daftar-dār دفتردار z "defter emini, baş maliyeci" sözcüğünden alıntıdır. Farsça sözcük Arapça daftar "defter" ve Farsça dār "tutan" sözcüklerinin bileşiğidir.

degaj

Fransızca dégagement "rehin çözme, bağlı bir şeyi kurtarma, salma" sözcüğünden alıntıdır. Fransızca sözcük Fransızca dégager "rehin çözmek" fiilinden +ment° ekiyle türetilmiştir. Bu sözcük Fransızca gage "rehin" sözcüğünün isimden türetilmiş fiilidir.

degrade

Fransızca degradé "1. (askeriyede) rütbesi düşürülmüş, 2. (renk) soluk, solan" sözcüğünden alıntıdır. Fransızca sözcük Fransızca dégrader "kademe azalmak" fiilinin geçmiş zaman fiil-sıfatııdır. Bu sözcük Fransızca grader "kademelendirmek, derecelendirmek" fiilinin isimden türetilmiş fiilidir. Fransızca fiil Latince gradus "adım, kademe, derece" sözcüğünden türetilmiştir.

degüstasyon

Fransızca dégustation "çeşni, tadım" sözcüğünden alıntıdır. Fransızca sözcük Latince aynı anlama gelen degustatio sözcüğünden alıntıdır. Bu sözcük Latince gustare "tatmak" fiilinden de+ önekiyle türetilmiştir. Latince fiil Latince gusta "tat" sözcüğünün isimden türetilmiş fiilidir.

değ|mek

Eski Türkçe teg- "ulaşmak, erişmek, yetişmek, eşdeğer olmak" fiilinden evrilmiştir.

değer
Tarihçe (tespit edilen en eski Türkçe kaynak ve diğer örnekler)

Eski Türkçe: [ Kaşgarî, Divan-i Lugati't-Türk, 1073]
ol at tegirinde boḳurdı [[atı değerinden ucuza verdi]] Türkiye Türkçesi: [ Ahmed Vefik Paşa, Lehce-ı Osmani, 1876]
değer: Kadir, kıymet. (...) değerli: Zī-kıymet, muteber.

Köken

Eski Türkçe tegir "pay, hisse, kıymet" sözcüğünden evrilmiştir. Eski Türkçe sözcük Eski Türkçe teg- "eşit olmak" fiilinden Eski Türkçe +()r ekiyle türetilmiştir.

Daha fazla bilgi için değ- maddesine bakınız.

Benzer sözcükler

artı değer, değer vermek, değerlenmek, değerlendirmek, değerli, değersiz, eşdeğer, katma değer


03.10.2017
değil

Oğuzca tegül "değil" sözcüğünden evrilmiştir. Oğuzca sözcük Eski Türkçe dāġ ol "değil o" sözcüğünden evrilmiş olabilir; ancak bu kesin değildir.

değin

Eski Türkçe teg "dek, denk" sözcüğünden Eski Türkçe +(I)n ekiyle türetilmiştir. Eski Türkçe sözcük Orta Türkçe sadece bileşiklerde görülen tegin "e kadar" sözcüğünden evrilmiştir.

değin|mek

Türkiye Türkçesi değ- fiilinden Yeni Türkçe +In- ekiyle türetilmiştir.

değirmen

Eski Türkçe tegirmen "değirmen" sözcüğünden evrilmiştir. Eski Türkçe sözcük Eski Türkçe yazılı örneği bulunmayan *tegir- "döndürmek, çevirmek" biçiminden Eski Türkçe +mAn ekiyle türetilmi olabilir; ancak bu kesin değildir.

değirmi

Eski Türkçe tegirmi veya tegirme "yuvarlak, daire" sözcüğünden evrilmiştir. Eski Türkçe sözcük Eski Türkçe yazılı örneği bulunmayan *tegir- "döndürmek" biçiminden türetilmiştir.