değer

defterdar

Fa daftar-dār دفتردار zdefter emini, baş maliyeci § Ar daftar defter Fa dār tutan

degaj

Fr dégagement rehin çözme, bağlı bir şeyi kurtarma, salma Fr dégager [den.] rehin çözmek +ment° Fr de+ gage rehin

degrade

Fr degradé [pp.] 1. (askeriyede) rütbesi düşürülmüş, 2. (renk) soluk, solan Fr dégrader [den.] kademe azalmak Fr de+ grader kademelendirmek, derecelendirmek Lat gradus adım, kademe, derece

degüstasyon

Fr dégustation çeşni, tadım Lat degustatio a.a. Lat de+ gustare [den.] tatmak +(t)ion Lat gusta tat

değ|mek

<< ETü teg- ulaşmak, erişmek, yetişmek, eşdeğer olmak

değer

ETü: [ Kaşgarî, Divan-i Lugati't-Türk, 1073]
ol at tegirinde boḳurdı [[atı değerinden ucuza verdi]] TTü: [ Ahmed Vefik Paşa, Lehce-ı Osmani, 1876]
değer: Kadir, kıymet. (...) değerli: Zī-kıymet, muteber.

<< ETü tegir pay, hisse, kıymet ETü teg- eşit olmak +()r

 değ-

Benzer sözcükler: artı değer, değer vermek, değerlenmek, değerlendirmek, değerli, değersiz, eşdeğer, katma değer


03.10.2017
değil

<< ETü-O tegül değil <<? ETü dāġ ol değil o

değin

ETü teg dek, denk +(I)n << OTü tegin +e kadar

değin|mek

TTü değ- +In-

değirmen

<< ETü tegirmen değirmen <? ETü *tegir- döndürmek, çevirmek +mAn

değirmi

<< ETü tegirmi/tegirme yuvarlak, daire ETü *tegir- döndürmek