değ|mek

defter

Ar daftar دفتر z [#dftr q.] Aram diphterā דפתרא zyazı tableti, kodeks EYun diphthéra διφθέρα z1. tabaklanmış deri, 2. yazı tableti olarak kullanılan kesilip perdahlanmış deri tabakası

defterdar

Fa daftar-dār دفتردار zdefter emini, baş maliyeci § Ar daftar defter Fa dār tutan

degaj

Fr dégagement rehin çözme, bağlı bir şeyi kurtarma, salma Fr dégager [den.] rehin çözmek +ment° Fr de+ gage rehin

degrade

Fr degradé [pp.] 1. (askeriyede) rütbesi düşürülmüş, 2. (renk) soluk, solan Fr dégrader [den.] kademe azalmak Fr de+ grader kademelendirmek, derecelendirmek Lat gradus adım, kademe, derece

degüstasyon

Fr dégustation çeşni, tadım Lat degustatio a.a. Lat de+ gustare [den.] tatmak +(t)ion Lat gusta tat

değ|mek

ETü: [ Orhun Yazıtları, 735]
alp er biziŋe tegmiş erti [bize ulaşmış/saldırmış idi] ETü: [ Kaşgarî, Divan-i Lugati't-Türk, 1073]
ol ewke tegdi [eve ulaştı] (...) iwek ewke tegmes [acele eden evine varmaz] KTü: "... kıymeti olmak" [ Codex Cumanicus, 1303]
valeo precium - Tr: teyarmen [tegermen], valui - Tr: teydum [tegdüm] (...) valimentum - tegmak

<< ETü teg- ulaşmak, erişmek, yetişmek, eşdeğer olmak

Not: Kök anlamı "ulaşmak" olup, "dokunmak" ve "değeri olmak" anlamları ikincildir. Karş. Ar ḳadara "ulaştı, erişti", ḳadr "değer", ḳadar "denklik edatı". Aynı kökten ETü teg "dek, kadar", teŋ "denk", teŋe- "eşleştirmek, ölçüştürmek".

Benzer sözcükler: değdirmek, değgin


27.07.2015
değer

<< ETü tegir pay, hisse, kıymet ETü teg- eşit olmak +()r

değil

<< ETü-O tegül değil <<? ETü dāġ ol değil o

değin

ETü teg dek, denk +(I)n << OTü tegin +e kadar

değin|mek

TTü değ- +In-

değirmen

<< ETü tegirmen değirmen <? ETü *tegir- döndürmek, çevirmek +mAn