daye

daya|mak

<< Etü taya- yaslamak, isnat etmek ETü tay +(g)A-

dayak

<< ETü tayak destek, asa, baston ETü taya- dayamak, yaslamak +Uk

dayanak

TTü dayan- +(g)Ak

dayanık

TTü dayan- +Uk

dayanış|mak

TTü dayan- +Iş-

daye

[ Şeyhoğlu, Marzubânnâme terc., 1380]
şöyle ki dāye ṭıfl oğlanı bisler ve āfetlerden saklar

Fa dāya/tāye دايه zlala, çocuk bakıcısı, sütanne << OFa dāyag a.a.

Benzer sözcükler: taya

Bu maddeye gönderenler: teyze


14.11.2019
dayı

<< ETü taġay annenin erkek kardeşi

dazlak

(ETü tazla- kelleşmek ) ETü taz kel +lAk

de

<< ETü tākı ve

de fakto

Lat de facto fiilen, fiilî § Lat de -den, ile (edat) Lat factum fiil, edim, olgu

de jure

Lat de iure hukuken § Lat de -den, ile (edat) Lat ius, iur- kanun, hukuk