dayanık

davudi

Ar dāwūdī داوودى z [nsb.] Davut gibi gür ve kalın sesli öz Dāwūd داوود zKuran'da peygamber olarak zikredilen Yahudi kralı İbr dāwīd דויד z [#dwd] sevilen, dost, Davut

davul

Ar ṭabl طبل z [#ṭbl] 1. davul, özellikle savaş davulu, 2. tabla, dairesel ve yassı tepsi ≈ Fa tabal a.a.

daya|mak

<< Etü taya- yaslamak, isnat etmek ETü tay +(g)A-

dayak

<< ETü tayak destek, asa, baston ETü taya- dayamak, yaslamak +Uk

dayanak

TTü dayan- +(g)Ak

dayanık

[ Ahmed Vefik Paşa, Lehce-ı Osmani, 1876]
dayanık: tahammül, devam-i ömr.

TTü dayan- +Uk

 daya-

Benzer sözcükler: dayanıklı, dayanıksız


07.08.2014
dayanış|mak

TTü dayan- +Iş-

daye

Fa dāya/tāye دايه zlala, çocuk bakıcısı, sütanne << OFa dāyag a.a.

dayı

<< ETü taġay annenin erkek kardeşi

dazlak

(ETü tazla- kelleşmek ) ETü taz kel +lAk

de

<< ETü tākı ve