dayanış|mak

davul

Ar ṭabl طبل z [#ṭbl] 1. davul, özellikle savaş davulu, 2. tabla, dairesel ve yassı tepsi ≈ Fa tabal a.a.

daya|mak

<< Etü taya- yaslamak, isnat etmek ETü tay +(g)A-

dayak

<< ETü tayak destek, asa, baston ETü taya- dayamak, yaslamak +Uk

dayanak

TTü dayan- +(g)Ak

dayanık

TTü dayan- +Uk

dayanış|mak

YTü: [ Osmanlıcadan Türkçeye Cep Kılavuzu, 1935]
dayanışma = Tesanüd = Solidarité

TTü dayan- +Iş-

 daya-

Benzer sözcükler: dayanışma, dayanışmacı


30.09.2017
daye

Fa dāya/tāye دايه zlala, çocuk bakıcısı, sütanne << OFa dāyag a.a.

dayı

<< ETü taġay annenin erkek kardeşi

dazlak

(ETü tazla- kelleşmek ) ETü taz kel +lAk

de

<< ETü tākı ve

de fakto

Lat de facto fiilen, fiilî § Lat de -den, ile (edat) Lat factum fiil, edim, olgu