daya|mak

davlumbaz

Fa tabl-bāz davul çalan, davulcu Fa/Tü tabl/ṭawl davul

davran|mak1

<< ETü tavran- hızlı ve canlı hareket etmek ETü tavra- çevik olmak +In- ETü *tabır/*tapır hızlı? +(g)A-

davran|mak2

Ar ṭawr طور ztavır

davudi

Ar dāwūdī داوودى z [nsb.] Davut gibi gür ve kalın sesli öz Dāwūd داوود zKuran'da peygamber olarak zikredilen Yahudi kralı İbr dāwīd דויד z [#dwd] sevilen, dost, Davut

davul

Ar ṭabl طبل z [#ṭbl] 1. davul, özellikle savaş davulu, 2. tabla, dairesel ve yassı tepsi ≈ Fa tabal a.a.

daya|mak

ETü: [ Kaşgarî, Divan-i Lugati't-Türk, 1073]
ol anı tayādı [dayadı], ol maŋa tayandı [bana dayandı, yaslandı]

<< Etü taya- yaslamak, isnat etmek ETü tay +(g)A-

Not: ETü tay adından türetilmiş olduğu açıktır, ancak buradaki tay, "at yavrusu" anlamına gelen sözcük olmayabilir. Muhtemel anlam bağı için karş. putrel, mertek, düver.

Benzer sözcükler: dayalı, dayalı döşeli, dayanmak, dayanılmaz, dayatmak, dayatma

Bu maddeye gönderenler: dayak, dayanak, dayanık, dayanış-


20.02.2015
dayak

<< ETü tayak destek, asa, baston ETü taya- dayamak, yaslamak +Uk

dayanak

TTü dayan- +(g)Ak

dayanık

TTü dayan- +Uk

dayanış|mak

TTü dayan- +Iş-

daye

Fa dāya/tāye دايه zlala, çocuk bakıcısı, sütanne << OFa dāyag a.a.