dayı

dayak

Eski Türkçe tayak "destek, asa, baston" sözcüğünden evrilmiştir. Eski Türkçe sözcük Eski Türkçe taya- "dayamak, yaslamak" fiilinden Eski Türkçe +Uk ekiyle türetilmiştir.

dayanak

Türkiye Türkçesi dayan- fiilinden Yeni Türkçe +(g)Ak ekiyle türetilmiştir.

dayanık

Türkiye Türkçesi dayan- fiilinden Türkiye Türkçesinde +Uk ekiyle türetilmiştir.

dayanış|mak

Türkiye Türkçesi dayan- fiilinden Yeni Türkçe +Iş- ekiyle türetilmiştir.

daye

Farsça dāya veya tāye دايه z "lala, çocuk bakıcısı, sütanne" sözcüğünden alıntıdır. Farsça sözcük Orta Farsça aynı anlama gelen dāyag sözcüğünden evrilmiştir.

dayı
Tarihçe (tespit edilen en eski Türkçe kaynak ve diğer örnekler)

Eski Türkçe: [ Uygurca Budist metinler, 1000 yılından önce]
ka kaḏaş yegen taġay [akraba kardeş yeğen dayı] Kıpçakça: [ Codex Cumanicus, 1303]
consanguineus [amcazade, kuzen] - Tr: tagay Türkiye Türkçesi: [ Dede Korkut Kitabı, 1400? yılından önce]
Kazan Begüŋ ṭayısı, at ağızlu Aruz Koca çapar yetdi.

Köken

Eski Türkçe taġay "annenin erkek kardeşi" sözcüğünden evrilmiştir.

Benzer sözcükler

dayıbaşı, dayılanmak

Bu maddeye gönderenler

kabadayı


10.04.2015
dazlak

(NOT: Eski Türkçe tazla- "kelleşmek" fiilinden türetilmiştir. ) Eski Türkçe fiil Eski Türkçe taz "kel" sözcüğünden Türkiye Türkçesinde +lAk ekiyle türetilmiştir.

de

Eski Türkçe tākı "ve" sözcüğünden evrilmiştir.

de fakto

Latince de facto "fiilen, fiilî" deyiminden alıntıdır. Latince deyim Latince de "-den, ile (edat)" ve Latince factum "fiil, edim, olgu" sözcüklerinin bileşiğidir.

de jure

Latince de iure "hukuken" deyiminden alıntıdır. Latince deyim Latince de "-den, ile (edat)" ve Latince ius, iur- "kanun, hukuk" sözcüklerinin bileşiğidir.

de|mek

Eski Türkçe tē- "söylemek" fiilinden evrilmiştir.