davul

davetiye

Ar daˁwa(t) davet +īya(t)1

davlumbaz

Fa tabl-bāz davul çalan, davulcu Fa/Tü tabl/ṭawl davul

davran|mak1

<< ETü tavran- hızlı ve canlı hareket etmek ETü tavra- çevik olmak +In- ETü *tabır/*tapır hızlı? +(g)A-

davran|mak2

Ar ṭawr طور ztavır

davudi

Ar dāwūdī داوودى z [nsb.] Davut gibi gür ve kalın sesli öz Dāwūd داوود zKuran'da peygamber olarak zikredilen Yahudi kralı İbr dāwīd דויד z [#dwd] sevilen, dost, Davut

davul

ETü: [ Kaşgarî, Divan-i Lugati't-Türk, 1073]
tawıl [[Avda doğan için çalınan davul. Bu sözcüğün Arapçadan alındığını düşünüyorum.]] [ Mesud b. Ahmed, Süheyl ü Nevbahar terc., 1354]
ṭabl

Ar ṭabl طبل z [#ṭbl] 1. davul, özellikle savaş davulu, 2. tabla, dairesel ve yassı tepsi ≈ Fa tabal a.a.

 tabla

Not: Fa tabal, Ar ṭabl, Erm daviġ տավիղ biçimleri eşdeğerdir. Arapça üzerinden Batı dillerine aktarılmıştır; karş. İsp atabal, İt taballo, EFr tabour (a.a.).

Benzer sözcükler: davulcu

Bu maddeye gönderenler: davlumbaz, dümbelek (dümbük), tabure, tambur2


07.09.2017
daya|mak

<< Etü taya- yaslamak, isnat etmek ETü tay +(g)A-

dayak

<< ETü tayak destek, asa, baston ETü taya- dayamak, yaslamak +Uk

dayanak

TTü dayan- +(g)Ak

dayanık

TTü dayan- +Uk

dayanış|mak

TTü dayan- +Iş-