davran|mak2

davar

Eski Türkçe tavar "1. sığır, koyun, 2. mal, mülk" sözcüğünden evrilmiştir. Eski Türkçe sözcük Moğolca aynı anlama gelen tavar sözcüğü ile eş kökenlidir.

davet

Arapça dˁw kökünden gelen daˁwa(t) دعوة z "çağırma, çağrı" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça daˁā دَعَا z "çağırdı" fiilinin faˁla(t) vezninde masdarıdır.

davetiye

Arapça daˁwa(t) "davet" sözcüğünden +īya(t)1 ekiyle türetilmiştir.

davlumbaz

Farsça tabl-bāz "davul çalan, davulcu" sözcüğünden alıntıdır. Farsça sözcük Farsça ve Türkçe tabl veya ṭawl "davul" sözcüğünden türetilmiştir.

davran|mak1

Eski Türkçe tavran- "hızlı ve canlı hareket etmek" fiilinden evrilmiştir. Eski Türkçe fiil Eski Türkçe tavra- "çevik olmak" fiilinden Eski Türkçe +In- ekiyle türetilmiştir. Bu sözcük Eski Türkçe yazılı örneği bulunmayan *tabır veya *tapır "hızlı?" biçiminden Eski Türkçe +(g)A- ekiyle türetilmiştir.

davran|mak2
Tarihçe (tespit edilen en eski Türkçe kaynak ve diğer örnekler)

[ Ahmed Vefik Paşa, Lehce-ı Osmani, 1876]
davranmak طورانمق: Tavr ile hareket etmek (...) davranış: Muamele

Köken

Arapça ṭawr طور z "tavır" sözcüğünden türetilmiştir.

Daha fazla bilgi için tavır maddesine bakınız.

Ek açıklama

Türkçe kökenli olan davranmak1 "sıçramak, seğirtmek" fiili ile anlam bakımından ilgisi kurulamaz. Bu husus göz önüne alınmadan Yeni Türkçe türevlerin yapılması dikkatsizlik eseridir.

Benzer sözcükler

davranış, davranışçı, davranışçılık, davranışsal


25.08.2017
davudi

Arapça dāwūdī داوودى z "Davut gibi gür ve kalın sesli" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Dāwūd داوود z "Kuran'da peygamber olarak zikredilen Yahudi kralı" sözcüğünün nisbet halidir. Bu sözcük İbranice dwd kökünden gelen dāwīd דויד z "sevilen, dost, Davut" sözcüğünden alıntıdır.

davul

Arapça ṭbl kökünden gelen ṭabl طبل z "1. davul, özellikle savaş davulu, 2. tabla, dairesel ve yassı tepsi" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Farsça aynı anlama gelen tabal sözcüğü ile eş kökenlidir.

daya|mak

Eski Türkçe taya- "yaslamak, isnat etmek" fiilinden evrilmiştir. Eski Türkçe fiil Eski Türkçe tay sözcüğünden Eski Türkçe +(g)A- ekiyle türetilmiştir.

dayak

Eski Türkçe tayak "destek, asa, baston" sözcüğünden evrilmiştir. Eski Türkçe sözcük Eski Türkçe taya- "dayamak, yaslamak" fiilinden Eski Türkçe +Uk ekiyle türetilmiştir.

dayanak

Türkiye Türkçesi dayan- fiilinden Yeni Türkçe +(g)Ak ekiyle türetilmiştir.