davar

database

İngilizce database "veri tabanı" sözcüğünden alıntıdır.

date

İngilizce date "1. günün tarihi, 2. randevu, özellikle flört amaçlı randevu" sözcüğünden alıntıdır. İngilizce sözcük Fransızca date "günün tarihi" sözcüğünden alıntıdır. Bu sözcük Latince data "veriler," sözcüğünden alıntıdır. Latince sözcük Latince datum "verili şey" sözcüğünün çoğuludur.

datif

Almanca Dativ "ismin e hali, verme hali" sözcüğünden alıntıdır. Almanca sözcük Latince aynı anlama gelen dativus sözcüğünden alıntıdır. Bu sözcük Latince dare "vermek" fiilinden +(t)iv° ekiyle türetilmiştir.

daüssıla

Arapça dāu'ṣ-ṣila(t) داء الصلة z "sıla hastalığı, sıla hasreti" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça دَا z "hastalık, acı" ve Arapça ṣila(t) صِلَة z "vuslat" sözcüklerinin bileşiğidir.

dava

Arapça dˁw kökünden gelen daˁwāˀ دعواء z "talep, iddia, meydan okuma" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça daˁā دَاعَ z "çağırdı" fiilinin faˁal vezninde masdarıdır.

davar
Tarihçe (tespit edilen en eski Türkçe kaynak ve diğer örnekler)

Eski Türkçe: [ Uygurca İyi ve Kötü Prens Öyküsü, 1000 yılından önce]
tavar kazğanmak [mal mülk edinmek] Eski Türkçe: [ Kaşgarî, Divan-i Lugati't-Türk, 1073]
tawar [canlı veya cansız mal Oğuzlar ve benzerleri [tawar yerine] tavar der.]]

Köken

Eski Türkçe tavar "1. sığır, koyun, 2. mal, mülk" sözcüğünden evrilmiştir. Eski Türkçe sözcük Moğolca aynı anlama gelen tavar sözcüğü ile eş kökenlidir.

Ek açıklama

Anlam evrimi için karş. Latince pecus "davar" > pecunia "mal, servet, para". • ▪ Doerfer, Türk. und Mong. Elementen im Neupersisch sf. 2:512-519 ve ▪ Gerard Clauson, An Etym. Dict. of Pre-Thirteenth Centu sf. 442 İrani bir dilden alıntı olasılığı üzerinde dururlar; ancak bu yönde yeterli dayanak yoktur. Ermenice tavar տավար "davar, mal, servet" sözcüğü 5. yy'dan itibaren kaydedilmiş olup bir Türk dilinden alıntı olabilir. Moğolca tavar ve Rusça tovar/tovarış "mal, servet" Türk dillerinden alıntıdır.


05.03.2020
davet

Arapça dˁw kökünden gelen daˁwa(t) دعوة z "çağırma, çağrı" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça daˁā دَعَا z "çağırdı" fiilinin faˁla(t) vezninde masdarıdır.

davetiye

Arapça daˁwa(t) "davet" sözcüğünden +īya(t)1 ekiyle türetilmiştir.

davlumbaz

Farsça tabl-bāz "davul çalan, davulcu" sözcüğünden alıntıdır. Farsça sözcük Farsça ve Türkçe tabl veya ṭawl "davul" sözcüğünden türetilmiştir.

davran|mak1

Eski Türkçe tavran- "hızlı ve canlı hareket etmek" fiilinden evrilmiştir. Eski Türkçe fiil Eski Türkçe tavra- "çevik olmak" fiilinden Eski Türkçe +In- ekiyle türetilmiştir. Bu sözcük Eski Türkçe yazılı örneği bulunmayan *tabır veya *tapır "hızlı?" biçiminden Eski Türkçe +(g)A- ekiyle türetilmiştir.

davran|mak2

Arapça ṭawr طور z "tavır" sözcüğünden türetilmiştir.