davar

database

İng database veri tabanı

date

İng date 1. günün tarihi, 2. randevu, özellikle flört amaçlı randevu Fr date günün tarihi Lat data [çoğ.] veriler, Lat datum [pp. n.] verili şey

datif

Alm Dativ ismin +e hali, verme hali Lat dativus a.a. Lat dare vermek +(t)iv°

daüssıla

Ar dāu'ṣ-ṣila(t) داء الصلة zsıla hastalığı, sıla hasreti § Ar دَا zhastalık, acı Ar ṣila(t) صِلَة zvuslat

dava

Ar daˁwāˀ دعواء z [#dˁw faˁal msd.] talep, iddia, meydan okuma Ar daˁā دَاعَ zçağırdı

davar

ETü: [ Uygurca İyi ve Kötü Prens Öyküsü, <1000]
tavar kazğanmak [mal mülk edinmek] ETü: [ Kaşgarî, Divan-i Lugati't-Türk, 1073]
tawar [canlı veya cansız mal Oğuzlar ve benzerleri [tawar yerine] tavar der.]]

<< ETü tavar 1. sığır, koyun, 2. mal, mülk ≈ Moğ tavar a.a.

Not: Anlam evrimi için karş. Lat pecus "davar" > pecunia "mal, servet, para". • Doerfer sf. 2:512-519 ve Claus sf. 442 İrani bir dilden alıntı olasılığı üzerinde dururlar; ancak bu yönde yeterli dayanak yoktur. Erm tavar տավար "davar, mal, servet" sözcüğü 5. yy'dan itibaren kaydedilmiş olup bir Türk dilinden alıntı olabilir. Moğ tavar ve Rus tovar/tovarış "mal, servet" Türk dillerinden alıntıdır.


05.03.2020
davet

Ar daˁwa(t) دعوة z [#dˁw faˁla(t) msd.] çağırma, çağrı Ar daˁā دَعَا zçağırdı

davetiye

Ar daˁwa(t) davet +īya(t)1

davlumbaz

Fa tabl-bāz davul çalan, davulcu Fa/Tü tabl/ṭawl davul

davran|mak1

<< ETü tavran- hızlı ve canlı hareket etmek ETü tavra- çevik olmak +In-

davran|mak2

Ar ṭawr طور ztavır