darp

dareyn

Ar dārayn دارين z [dual.] iki evler, dünya ve ahiret Ar dār دار z [#dwr] ev, diyar +ayn

dargın
darı

<< ETü tarıġ her türlü ekin, tahıl ETü tarı- ekin ekmek, tohum saçmak +I(g)

darıl|mak

ETü tar dar +Il-

darmadağın

TTü dar-/dart- dağıtmak << ETü tar- yaymak, dağıtmak

darp

"çarpım" [ Kutadgu Bilig, 1069]
okı ḍarb u ḳısmet tükel bil kusūr [çarpma ve bölme oku, kesirleri tam öğren] "... vurma" [ Ahmed b. Kadı-i Manyas, Gülistan tercümesi, 1429]
mellāḥuŋ sakalı ve yakası yigidüŋ eline girdi, żarb urup χoşlet itdi. [ Meninski, Thesaurus, 1680]
zarb: urmak.

Ar ḍarb ضَرْب z [#ḍrb faˁl msd.] 1. vurma, çarpma, 2. aritmetikte çarpım, 3. sikke basma Ar ḍaraba ضَرَبَ zvurdu

Not: Arapça ḍād ض sesi Türkçeye önseste genellikle /d/, arases ve sonseste /z/ olarak yansıtılmıştır.

Benzer sözcükler: darp etmek, zarp

Bu maddeye gönderenler: darbe, darbımesel, darphane, ıstırap (mustarip), mızrap


25.02.2019
darphane

§ Ar ḍarb ضرب zçarpma, vurma, para basma Fa χāne خانه zev

dart

İng darts hedefe şiş fırlatma oyunu İng dart şiş, hafif mızrak EFr dart a.a. [mod. dard]

darülfülfül

Ar dāru'l-fulful دار الفلفل z Fa dār-i pilpil دار پلپل zbiber ağacı § Fa dār دار zağaç Fa pilpil پلپل zbiber Sans pippalī meyvecik, biber

darülfünun

§ Ar dār ev Ar al-funūn fenler, beceriler

data

İng data veri Lat data [pp. n. çoğ.] verili olan şeyler Lat dare vermek +()t° << HAvr *deh₃- (*dō-) vermek