darmadağın

darbuka

≈ Ar darabukka دربكّ zbir tür küçük davul (Mıs.)

dareyn

Ar dārayn دارين z [dual.] iki evler, dünya ve ahiret Ar dār دار z [#dwr] ev, diyar +ayn

dargın
darı

<< ETü tarıġ her türlü ekin, tahıl ETü tarı- ekin ekmek, tohum saçmak +I(g)

darıl|mak

ETü tar dar +Il-

darmadağın

TTü: dardağan "perişan, dağınık" [ Mercimek Ahmed, Kâbusname terc., 1432]
TTü: [ TDK, Türkçe Sözlük, 1. Baskı, 1945]
dardağan: Dağınık ve karışık. (...) darmadağan, darmadağın: Pek dağınık ve karışık.

TTü dar-/dart- dağıtmak << ETü tar- yaymak, dağıtmak

 dağıl-

Not: TTü dar- ve dağıt- fiilleri eş anlamlı ve çoğu zaman ikileme olarak kullanılmıştır.

Benzer sözcükler: dardağan, darma duman


06.09.2017
darp

Ar ḍarb ضَرْب z [#ḍrb faˁl msd.] 1. vurma, çarpma, 2. aritmetikte çarpım, 3. sikke basma Ar ḍaraba ضَرَبَ zvurdu

darphane

§ Ar ḍarb ضرب zçarpma, vurma, para basma Fa χāne خانه zev

dart

İng darts hedefe şiş fırlatma oyunu İng dart şiş, hafif mızrak EFr dart a.a. [mod. dard]

darülfülfül

Ar dāru'l-fulful دار الفلفل z Fa dār-i pilpil دار پلپل zbiber ağacı § Fa dār دار zağaç Fa pilpil پلپل zbiber Sans pippalī meyvecik, biber

darülfünun

§ Ar dār ev Ar al-funūn fenler, beceriler