darı

darbe

Ar ḍarba(t) ضربة z [#ḍrb faˁla(t) mr.] vuruş, vurgu Ar ḍaraba ضَرَبَ zvurdu

darbımesel

Ar ḍarbu maṯal ضرب مثل zhikâyenin son cümlesi, kıssadan hisse, özlü söz § Ar ḍarb ضرب zvuruş, vurgu, şiirde beytin son ayağı Ar maṯal مثل zmasal, kıssa

darbuka

≈ Ar darabukka دربكّ zbir tür küçük davul (Mıs.)

dareyn

Ar dārayn دارين z [dual.] iki evler, dünya ve ahiret Ar dār دار z [#dwr] ev, diyar +ayn

dargın
darı

ETü: [ Irk Bitig, <900]
tarığ bişdi, yaş ot ündi [ekin olgunlaştı, yaş ot yetişti] ETü: [ Kaşgarî, Divan-i Lugati't-Türk, 1073]
tarığ: al-zarˁ [ekin Bütün tahıllara verilen genel bir addır. Türklerde genel olarak buğday, Oğuzlarda ise özellikle darı [al-duχn] anlamına gelir. Bu hatadır. Oğuzlar buğdaya 'aşlık' der.]] KTü: "... darı (bir tür değersiz ekin, panicum)" [ Codex Cumanicus, 1303]
milium [darı] - Fa gauars - Tr: tari

<< ETü tarıġ her türlü ekin, tahıl ETü tarı- ekin ekmek, tohum saçmak +I(g)

 dağıl-

Not: Karş. Çağ tarıg/tarık, Kırg taru/tarı, Özb tarik/tarık "ekin". • Aynı kökten ETü tar- "dağıtmak, yaymak, saçmak" ≈ Moğ tara-/tarka- "dağılmak, saçılmak". Anlam ilişkisi için karş. EYun spérma/sporá "tohum" < speírō "saçmak, dağıtmak"; Ar ḏarra(t) "tohum" < ḏarra "saçmak".

Benzer sözcükler: darısı

Bu maddeye gönderenler: tarım, tarla


13.12.2015
darıl|mak

ETü tar dar +Il-

darmadağın

TTü dar-/dart- dağıtmak << ETü tar- yaymak, dağıtmak

darp

Ar ḍarb ضَرْب z [#ḍrb faˁl msd.] 1. vurma, çarpma, 2. aritmetikte çarpım, 3. sikke basma Ar ḍaraba ضَرَبَ zvurdu

darphane

§ Ar ḍarb ضرب zçarpma, vurma, para basma Fa χāne خانه zev

dart

İng darts hedefe şiş fırlatma oyunu İng dart şiş, hafif mızrak EFr dart a.a. [mod. dard]