darülfünun

darmadağın

TTü dar-/dart- dağıtmak << ETü tar- yaymak, dağıtmak

darp

Ar ḍarb ضَرْب z [#ḍrb faˁl msd.] 1. vurma, çarpma, 2. aritmetikte çarpım, 3. sikke basma Ar ḍaraba ضَرَبَ zvurdu

darphane

§ Ar ḍarb ضرب zçarpma, vurma, para basma Fa χāne خانه zev

dart

İng darts hedefe şiş fırlatma oyunu İng dart şiş, hafif mızrak EFr dart a.a. [mod. dard]

darülfülfül

Ar dāru'l-fulful دار الفلفل z Fa dār-i pilpil دار پلپل zbiber ağacı § Fa dār دار zağaç Fa pilpil پلپل zbiber Sans pippalī meyvecik, biber

darülfünun

YO: "üniversite" [ Redhouse, An English and Turkish Dictionary, 1856]
University: دارالفنون dāru'l-fünūn [ Şinasi, Tasvir-i Efkâr makaleleri, 1862]
Dārülfünūnda ˁumuma vérilen hikmet-i tabiiye [fizik] dersi

§ Ar dār ev Ar al-funūn fenler, beceriler

 dar2, el+, fünun

Not: Geç Osmanlıcada Batıdan alınan "üniversite" kavramına karşılık üretilen deyimdir. Darülfünun kurma çalışmaları 1845'te başlatılmış, ancak kalıcı olabilen ilk Darülfünun 1901'de kurulmuştur.


17.08.2021
data

İng data veri Lat data [pp. n. çoğ.] verili olan şeyler Lat dare vermek +()t° << HAvr *deh₃- (*dō-) vermek

database

İng database veri tabanı

date

İng date 1. günün tarihi, 2. randevu, özellikle flört amaçlı randevu Fr date günün tarihi Lat data [çoğ.] veriler, Lat datum [pp. n.] verili şey

datif

Alm Dativ ismin +e hali, verme hali Lat dativus a.a. Lat dare vermek +(t)iv°

daüssıla

Ar dāu'ṣ-ṣila(t) داء الصلة zsıla hastalığı, sıla hasreti § Ar دَا zhastalık, acı Ar ṣila(t) صِلَة zvuslat