dar

+dar

Fa +dār دار z[bileşik adlarda] tutan, sahip olan, -li, -ci Fa/OFa dāştan, dār- داشتن, دار ztutmak, sahip olmak, malik olmak EFa dāraya- a.a. ≈ Ave dar- a.a. << HAvr *dʰer-2 sıkı tutmak

dar1

<< ETü tār geniş olmayan, sıkı

dar2

Ar dār دار z [#dwr] barınak, konut, yurt ≈ Ar dāra دار zdöndü, çevirdi (≈ Aram dūrā דורא z [#dwr] yerleşim, oba ≈ Akad dāru a.a. )

darağacı

Fa/OFa dār/dar دار z1. ağaç, 2. çarmıh, haç, idam ağacı ≈ Ave dāru- ağaç ≈ Sans dáru a.a. << HAvr *dóru- ağaç, özellikle meşe ağacı ≈ HAvr *drew- sağ, sağlam, doğru