dangalak

+dan1

Fa +dān دان z[bileşik adlarda] tutan, alan, taşıyan, kap ≈ Ave +dāna a.a. Ave dā- vermek, koymak, yapmak << HAvr *dʰeh₁- (*dʰē-) komak, kılmak

+dan2

Fa dān دان zbilen Fa dānistan دانستن zbilmek, tanımak, haberdar olmak << EFa dan-, dast- bilmek (≈ Ave zan- a.a. ) << HAvr *ǵneh₃- (*ǵnō-) a.a.

dana

≈ OTü tana bir yaşında sığır yavrusu İr *daēnu a.a. (Kaynak: Mayrhofer 797)

dandik

~? Fr dandin İng dandy fazlaca nazik ve kibar kimse

dandini

çoc dan-din

dangalak

TTü: dıngıl [ Meninski, Thesaurus, 1680]
dengel, dingel: ebleh, bī-endām, deyyūs TTü: dangalak "boş konuşan, aptal" [ Ahmed Vefik Paşa, Lehce-ı Osmani, 1876]
dangalak: dangıl dungul lakırdı eden, kaba adam [ Cumhuriyet - gazete, 2005]
Haddimizi aşmış olmayalım, ama galiba bizi 'dıngıl' yerine koyuyorlar.

onom dangıl/dıngıl oynama ve sallanma sesi +AlAk

 dan

Benzer sözcükler: dangoz


13.09.2020
danış|mak

<< ETü tanuş- (karşılıklı) konuşmak, söyleşmek ETü tanu- konuşmak, söylemek +Iş-

danışık

TTü danış- konuşmak, istişare etmek +Uk

danışman

Fa dānişmand bilgi sahibi, alim

daniska

öz Daniska Danzig/Gdansk, Baltık denizinde bir kent

danişment

Fa dānişmand دانشمند zbilge, alim Fa dāniş bilgi, ilim << OFa dānişn a.a. OFa dān- bilmek