dandik

damping

İngilizce dumping "dökme, fiyat ucuzlatarak bir malı piyasaya sürme" sözcüğünden alıntıdır. İngilizce sözcük İngilizce to dump "dökmek" fiilinden +ing ekiyle türetilmiştir.

dan

"rezonanslı darbe sesi" Ses yansımalı sözcüktür.

+dan1

Farsça +dān دان z "[bileşik adlarda] tutan, alan, taşıyan, kap" parçacığından alıntıdır. Farsça parçacık Avesta (Zend) dilinde aynı anlama gelen +dāna parçacığı ile eş kökenlidir. Bu sözcük Avesta (Zend) dilinde dā- "vermek, koymak, yapmak" fiilinden türetilmiştir. Avestaca fiil Hintavrupa Anadilinde yazılı örneği bulunmayan *dʰeh₁- (*dʰē-) "komak, kılmak" biçiminden evrilmiştir.

+dan2

Farsça dān دان z "bilen" sözcüğünden alıntıdır. Farsça sözcük Farsça dānistan دانستن z "bilmek, tanımak, haberdar olmak" fiilinden türetilmiştir. Bu sözcük Eski Farsça dan-, dast- "bilmek" fiilinden evrilmiştir. (NOT: Eski Farsça fiil Avesta (Zend) dilinde aynı anlama gelen zan- sözcüğü ile eş kökenlidir. ) Avestaca sözcük Hintavrupa Anadilinde aynı anlama gelen yazılı örneği bulunmayan *ǵneh₃- (*ǵnō-) biçiminden evrilmiştir.

dana

Orta Türkçe tana "bir yaşında sığır yavrusu" sözcüğü ile eş kökenlidir. Türkçe sözcük Proto-İranca (Ana-İranca) aynı anlama gelen yazılı örneği bulunmayan *daēnu sözcüğünden alıntıdır. (Kaynak: Mayrhofer 797)

dandik
Tarihçe (tespit edilen en eski Türkçe kaynak ve diğer örnekler)

"uyduruk, sahte (argo)" [ Osman Cemal Kaygılı, Argo Lugatı, 1932]
dandik babı: İnce, nazik ve çapraşık his ve hayal meseleleri. [ Milliyet - gazete, 1985]
'dandik mühür' olarak bilinen, 'mühür satın alma' yolsuzluğu önlenecek

Köken

Fransızca dandin olabilir; ancak bu kesin değildir. İngilizce dandy "fazlaca nazik ve kibar kimse" sözcüğünden alıntıdır.

Benzer sözcükler

dandikleşmek, dandirik


09.09.2017
dandini

dan-din çocuk sözünden türetilmiştir.

dangalak

dangıl veya dıngıl "oynama ve sallanma sesi" ses yansımalı sözcüğünden +AlAk ekiyle türetilmiştir.

danış|mak

Eski Türkçe tanuş- "(karşılıklı) konuşmak, söyleşmek" fiilinden evrilmiştir. Eski Türkçe fiil Eski Türkçe tanu- "konuşmak, söylemek" fiilinden Eski Türkçe +Iş- ekiyle türetilmiştir.

danışık

Türkiye Türkçesi danış- "konuşmak, istişare etmek" fiilinden Türkiye Türkçesinde +Uk ekiyle türetilmiştir.

danışman

Farsça dānişmand "bilgi sahibi, alim" sözcüğünden alıntıdır.