dandik

damping

İng dumping dökme, fiyat ucuzlatarak bir malı piyasaya sürme İng to dump dökmek +ing

dan

onom rezonanslı darbe sesi

+dan1

Fa +dān دان z[bileşik adlarda] tutan, alan, taşıyan, kap ≈ Ave +dāna a.a. Ave dā- vermek, koymak, yapmak << HAvr *dʰeh₁- (*dʰē-) komak, kılmak

+dan2

Fa dān دان zbilen Fa dānistan دانستن zbilmek, tanımak, haberdar olmak << EFa dan-, dast- bilmek (≈ Ave zan- a.a. ) << HAvr *ǵneh₃- (*ǵnō-) a.a.

dana

≈ OTü tana bir yaşında sığır yavrusu İr *daēnu a.a. (Kaynak: Mayrhofer 797)

dandik

"uyduruk, sahte (argo)" [ Osman Cemal Kaygılı, Argo Lugatı, 1932]
dandik babı: İnce, nazik ve çapraşık his ve hayal meseleleri. [ Milliyet - gazete, 1985]
'dandik mühür' olarak bilinen, 'mühür satın alma' yolsuzluğu önlenecek

~? Fr dandin İng dandy fazlaca nazik ve kibar kimse

Benzer sözcükler: dandikleşmek, dandirik


09.09.2017
dandini

çoc dan-din

dangalak

onom dangıl/dıngıl oynama ve sallanma sesi +AlAk

danış|mak

<< ETü tanuş- (karşılıklı) konuşmak, söyleşmek ETü tanu- konuşmak, söylemek +Iş-

danışık

TTü danış- konuşmak, istişare etmek +Uk

danışman

Fa dānişmand bilgi sahibi, alim