dana

damper

İng dumper dökücü, kaldıraçlı yük kamyonu İng dump kabaca dökmek +er onom

damping

İng dumping dökme, fiyat ucuzlatarak bir malı piyasaya sürme İng to dump dökmek +ing

dan

onom rezonanslı darbe sesi

+dan1

Fa +dān دان z[bileşik adlarda] tutan, alan, taşıyan, kap ≈ Ave +dāna a.a. Ave dā- vermek, koymak, yapmak << HAvr *dʰeh₁- (*dʰē-) komak, kılmak

+dan2

Fa dān دان zbilen Fa dānistan دانستن zbilmek, tanımak, haberdar olmak << EFa dan-, dast- bilmek (≈ Ave zan- a.a. ) << HAvr *ǵneh₃- (*ǵnō-) a.a.

dana

KTü: [ Ebu Hayyan, Kitabu'l-İdrak, 1312]
tana [genç sığır] Çağ: [ Pavet de Courteille, Dictionnaire Turc Oriental, <1500]
tana [genç sığır - Radloff III.822] TTü: [ Ahmed Vefik Paşa, Lehce-ı Osmani, 1876]
danaburnu: [bir nevˁ] böcek, danakıran.

≈ OTü tana bir yaşında sığır yavrusu İr *daēnu a.a. (Kaynak: Mayrhofer 797)

Not: Sev, Doerfer, Claus, WOT sf. sözcüğün İrani bir dilden alıntı olduğunda hemfikirdir.

Benzer sözcükler: danaburnu


14.07.2021
dandik

~? Fr dandin İng dandy fazlaca nazik ve kibar kimse

dandini

çoc dan-din

dangalak

onom dangıl/dıngıl oynama ve sallanma sesi +AlAk

danış|mak

<< ETü tanuş- (karşılıklı) konuşmak, söyleşmek ETü tanu- konuşmak, söylemek +Iş-

danışık

TTü danış- konuşmak, istişare etmek +Uk