dan

+dan1

Fa +dān دان z[bileşik adlarda] tutan, alan, taşıyan, kap ≈ Ave +dāna a.a. Ave dā- vermek, koymak, yapmak << HAvr *dʰeh₁- (*dʰē-) komak, kılmak

+dan2

Fa dān دان zbilen Fa dānistan دانستن zbilmek, tanımak, haberdar olmak << EFa dan-, dast- bilmek (≈ Ave zan- a.a. ) << HAvr *ǵneh₃- (*ǵnō-) a.a.

dan

[ Evliya Çelebi, Seyahatname, 1665]
söziŋü daŋ daŋ söyler bir bed kaba āvāzludur

onom rezonanslı darbe sesi

 tın-

Not: Dank ve daŋ biçimleri eşdeğerdir. Rezonans belirten /ŋ/ sesi etkisiyle ötümlüleşme görülür. Bazı türevlerde ötümlü ve ötümsüz biçimler bir arada görülür; ör. dandun/tantun, dangır dungur / tangır tungur.

Benzer sözcükler: dandun

Bu maddeye gönderenler: dangalak, dank, tantun


28.09.2019