danışık

dana

≈ OTü tana bir yaşında sığır yavrusu İr *daēnu a.a. (Kaynak: Mayrhofer 797)

dandik

~? Fr dandin İng dandy fazlaca nazik ve kibar kimse

dandini

çoc dan-din

dangalak

onom dangıl/dıngıl oynama ve sallanma sesi +AlAk

danış|mak

<< ETü tanuş- (karşılıklı) konuşmak, söyleşmek ETü tanu- konuşmak, söylemek +Iş-

danışık

KTü: [ Ebu Hayyan, Kitabu'l-İdrak, 1312]
tanışmak: al-maşwara, tanışık: al-muşāwara [danışma] TTü: [ Meninski, Thesaurus, 1680]
danışık طانشق & danışıklık: Consilium, consultatio [müşavere, istişare]. TTü: [ Ahmed Vefik Paşa, Lehce-ı Osmani, 1876]
daŋışık طاكشق: Mukavele, müzakere, mükâleme, meşveret. (...) daŋışık döğüşü (...) daŋışığı datlı

TTü danış- konuşmak, istişare etmek +Uk

 danış-

Benzer sözcükler: danışıklı


05.05.2015
danışman

Fa dānişmand bilgi sahibi, alim

daniska

öz Daniska Danzig/Gdansk, Baltık denizinde bir kent

danişment

Fa dānişmand دانشمند zbilge, alim Fa dāniş bilgi, ilim << OFa dānişn a.a. OFa dān- bilmek

dank

onom rezonanslı darbe sesi

dans

Fr danse a.a. Ger *dintjan sallanmak, koşuşmak