damla

dambıl

İng dumbbell «sessiz çan», idman için kullanılan küçük el halteri § İng dumb dilsiz, konuşma yetisi olmayan İng bell çan

damen

Fa dāman دامن zetek

damga

<< ETü tamġa baskı bloku, mühür <? ETü tam- +gA

damıt|mak

ETü tamıt- damlatmak ETü tam- damlamak +It-

damızlık

ETü tamuz- damlatmak +lIk ETü tam- damlamak +Uz-

damla

TTü: [ Eşref, Hazâinu's-Saadât , <1460]
χıyār suyı it üzümi suyı bir ṭamlam sirke bile katalar KTü: [ Hızır Paşa, Müntehab-ı Şifa, <1400]
kaz yağı sidügi ṭamlam ṭamlam gelen kişiye fāide ider

<< TTü damlam damla TTü damla- +Im ETü tam-

 damla-

Benzer sözcükler: damlalık, damlatmak


27.08.2017
damla|mak

ETü tam- damlamak +lA-

damper

İng dumper dökücü, kaldıraçlı yük kamyonu İng dump kabaca dökmek +er onom

damping

İng dumping dökme, fiyat ucuzlatarak bir malı piyasaya sürme İng to dump dökmek +ing

dan

onom rezonanslı darbe sesi

+dan1

Fa +dān دان z[bileşik adlarda] tutan, alan, taşıyan, kap ≈ Ave +dāna a.a. Ave dā- vermek, koymak, yapmak << HAvr *dʰeh₁- (*dʰē-) komak, kılmak