dama

dalyan1

~? Yun *ta aliána «balıkçılık yerleri» Yun aliía αλιεία zbalıkçılık, balıkhane Yun/EYun aliévō αλιεύω zbalık avlamak

dalyan2

<< ETü taylaŋ zarif, uzun boylu? <? ETü tay at yavrusu

dalyarak

<? TTü dal çıplak?

dam1

<< ETü tam duvar

dam2

Fr dame hanımefendi << Lat domina [fem.] ev sahibesi, hanımefendi Lat domus ev, hane +in° << HAvr *dṓm-o-s a.a. HAvr *dem- a.a.

dama

"hanımefendi" [ Vartan Paşa, Akabi Hikâyesi, 1851]
Boğos Ağa her oyun başlanmazdan evvel birer başga damaları angaje edip bana hiç bir defa kendisi ile birlikde oynayım deyu teklif etmedi. "... bir oyun" [ Ahmed Vefik Paşa, Lehce-ı Osmani, 1876]
dama: Malum oyun, nerd. dama tahtası, dama taşı.

Fr dame 1. hanımefendi, 2. iskambilde kraliçe, 3. dama oyunu

 dam2

Not: 20. yy başlarına dek Türkçede dama ve madama biçimleri cari iken, daha sonra "hanımefendi" anlamında Fransızca güncel telaffuza daha uygun olan dam ve madam tercih edilmiştir.


19.02.2015
damacana

İt damigiana büyük ve enli su şişesi ≈ Fr dame-jeanne a.a. ≈ Prov damajana a.a.

damak

<< ETü tamġak boğaz, geniz ETü tam- damlamak +(g)Ak

damar

<< ETü tamır damar ETü tam- damlamak

damasko

İt damasco Fr damasque Suriye kökenli ipekli kumaş, dımışkî öz Damasco Dımışk, Şam

damat

Fa/OFa dāmād داماد zgüvey, damat EFa *dāmātar- düğün sahibi ≈ Ave zāmātar- a.a. ≈ Sans cāmātr जामातृ zdamat, güvey, koca HAvr *ǵeme- düğün, evlenmek