damızlık

damat

Fa/OFa dāmād داماد zgüvey, damat EFa *dāmātar- düğün sahibi ≈ Ave zāmātar- a.a. ≈ Sans cāmātr जामातृ zdamat, güvey, koca HAvr *ǵeme- düğün, evlenmek

dambıl

İng dumbbell «sessiz çan», idman için kullanılan küçük el halteri § İng dumb dilsiz, konuşma yetisi olmayan İng bell çan

damen

Fa dāman دامن zetek

damga

<< ETü tamġa baskı bloku, mühür <? ETü tam- +gA

damıt|mak

ETü tamıt- damlatmak ETü tam- damlamak +It-

damızlık

[ anon., Kitabü'l-İdrak Haşiyesi, <1402]
damızlık: [[tadımlık]] [ Asım Ef., Kamus-ı Muhit terc., 1810]
ve şol damızlığa ve mayaya denir ki yoğurt olmak için süte çalınır TTü: [ Ahmed Vefik Paşa, Lehce-ı Osmani, 1876]
damızlık: Döl ve maya hayvanı.

ETü tamuz- damlatmak +lIk ETü tam- damlamak +Uz-

 damla-

Not: Karş. TTü damzurmak "damlatmak" (Men), damzurma "mühür mumu" (Men).


04.10.2017
damla

<< TTü damlam damla TTü damla- +Im ETü tam-

damla|mak

ETü tam- damlamak +lA-

damper

İng dumper dökücü, kaldıraçlı yük kamyonu İng dump kabaca dökmek +er onom

damping

İng dumping dökme, fiyat ucuzlatarak bir malı piyasaya sürme İng to dump dökmek +ing

dan

onom rezonanslı darbe sesi