damıt|mak

damasko

İt damasco Fr damasque Suriye kökenli ipekli kumaş, dımışkî öz Damasco Dımışk, Şam

damat

Fa/OFa dāmād داماد zgüvey, damat EFa *dāmātar- düğün sahibi ≈ Ave zāmātar- a.a. ≈ Sans cāmātr जामातृ zdamat, güvey, koca HAvr *ǵeme- düğün, evlenmek

dambıl

İng dumbbell «sessiz çan», idman için kullanılan küçük el halteri § İng dumb dilsiz, konuşma yetisi olmayan İng bell çan

damen

Fa dāman دامن zetek

damga

<< ETü tamġa baskı bloku, mühür <? ETü tam- +gA

damıt|mak

ETü: [ Kaşgarî, Divan-i Lugati't-Türk, 1073]
suw tamdı [su damladı] (...) ol suwnı tamıttı [suyu damlattı] YTü: [ Osmanlıcadan Türkçeye Cep Kılavuzu, 1935]
damıtmak = Taktir etmek = Distiller

ETü tamıt- damlatmak ETü tam- damlamak +It-

 damla-

Not: TTü damla sözcüğünün kökü olan fiilin geçişli türevine Dil Devrimi döneminde yeni anlam yüklenmiştir.

Benzer sözcükler: damıtık, damıtılmak, damıtım


28.12.2015
damızlık

ETü tamuz- damlatmak +lIk ETü tam- damlamak +Uz-

damla

<< TTü damlam damla TTü damla- +Im ETü tam-

damla|mak

ETü tam- damlamak +lA-

damper

İng dumper dökücü, kaldıraçlı yük kamyonu İng dump kabaca dökmek +er onom

damping

İng dumping dökme, fiyat ucuzlatarak bir malı piyasaya sürme İng to dump dökmek +ing