dalyarak

daltonizm

Fr daltonisme İng daltonism renk körlüğü öz John Dalton İngiliz fizikçi (1766-1844) +ism°

dalya1

İt taglio kesik, çentik İt tagliare kesmek << OLat taliare çelik aşısı yapmak, kesmek

dalya2

YLat dahlia bir süs çiçeği (İlk kullanım: 1791 Antonio Jose Cavanilles, İsp. botanikçi.) öz Anders Dahl İsveçli botanikçi ve Linnaeus'un öğrencisi (1751-1789)

dalyan1

~? Yun *ta aliána «balıkçılık yerleri» Yun aliía αλιεία zbalıkçılık, balıkhane Yun/EYun aliévō αλιεύω zbalık avlamak

dalyan2

<< ETü taylaŋ zarif, uzun boylu? <? ETü tay at yavrusu

dalyarak

dalkılıç [ Evliya Çelebi, Seyahatname, 1665]
kāfir gemilerine girüp fil-ḥāl dal-kılıç çarmıχlara ve kāfir direkleriŋe çıkup dalyarak [ Evliya Çelebi, Seyahatname, 1665]
Seyfī nām bir gulāmım χar χar soluyarak eliŋde bir dal yarak ile gelüp

<? TTü dal çıplak?

 yarak

Not: Geç 19. yy'dan itibaren sözlük müellifleri dal sözcüğünün burada "çıplak" anlamında olduğu kanısında ise de, bu görüşün dayanağı yeterince açık değildir. Öte yandan karş. Ar carīd "1. çıplak,, 2. dal, sopa".

Benzer sözcükler: dalfes, dalkılıç, daltaban, daltaşak

Bu maddeye gönderenler: dallama


27.08.2017
dam1

<< ETü tam duvar

dam2

Fr dame hanımefendi << Lat domina [fem.] ev sahibesi, hanımefendi Lat domus ev, hane +in° << HAvr *dṓm-o-s a.a. HAvr *dem- a.a.

dama

Fr dame 1. hanımefendi, 2. iskambilde kraliçe, 3. dama oyunu

damacana

İt damigiana büyük ve enli su şişesi ≈ Fr dame-jeanne a.a. ≈ Prov damajana a.a.

damak

<< ETü tamġak boğaz, geniz ETü tam- damlamak +(g)Ak